Kas Naujo?

Skautų naujienos

2021-02-01

Pasaulio skautų judėjimo organizacija (WOSM) bei Pasaulio skaučių asociacija (WAGGGS) nominuotos 2021 Nobelio taikos premijai!

„Skautų judėjimas suteikia jauniems žmonėms įrankius ateityje kylančioms problemoms spręsti, kartu kurdamas stiprią pilietinę visuomenę. Šis procesas yra esminė visuotinės taikos dalis“, - nominacijoje teigė Solveiga Schytz.

Pasaulio skautų judėjimo organizacija (WOSM) bei Pasaulio skaučių asociacija (WAGGGS) buvo nominuotos 2021 Nobelio taikos premijai už skautavimo indėlį į jaunus žmones, palaikančius taikos kultūrą vietinėse bendruomenėse jau daugiau nei šimtmetį.

 

Nobelio premijos nominacija buvo pasiūlyta Norvegijos Laisvės partijos parlamentarės, Solveigos Schytz, buvusios Norvegijos skautų asociacijos vyr. skautininkės, šiuo metu savanoriaujančios skautų judėjime.

 

„Skautų judėjimas suteikia jauniems žmonėms įrankius ateityje kylančioms problemoms spręsti, kartu kurdamas stiprią pilietinę visuomenę. Šis procesas yra esminė visuotinės taikos dalis“, - nominacijoje teigė Solveiga Schytz.

 

„Šiuo metu, kai pasaulis susiduria su tiek daug taptautinių iššūkių ar tai bebūtų karai, klimato kaita, ar pandemija, mums reikia atsvaros egoizmui bei nacionalizmui. Mums reikia sudaryti galimybes jauniems žmonėms telktis aplink pamatines vertybes bei pareigas, ne tik vietinei, bet ir tarptautinei benduomenėms“.

 

Nuo pat įsikūrimo 1907 m. skautų judėjimas siekė ugdyti jaunuolius, suteikiant jiems lyderystės bei gyvenimiškų įgūdžių su tikslu skleisti taiką, savitarpio supratimą bei siekiant jų atsakomybės savo bendruomenėms. Skautai padeda kurti ilgalaikę kultūra diegiant bendradarbiavimo, vienybės, multikultūrinio supratimo idėjas, jas perduodant per jaunimo programą ir kitas veiklas.

 

Vien per pastarąjį dešimtmetį „Taikos šauklių“ iniciatyva įkvėpė skautus prisidėti prie savo bendruomenių 16 mln. vietinių projektų, kuriant taiką bei tvarumą.

 

Skautų nacionaliniai, regioniniai bei pasauliniai renginiai, tokie kaip pasaulio skautų Jamboree ar JOTA-JOTI, jungia milijonus jaunuolius iš skirtingų regionų, kultūrų bei šalių, skatina juos būti aktyviais piliečiais. Ugdant pagarbos bei pareigos vertybes jauniems žmonėms, skautai kuria taikesnį, darnesnį, visas amžiaus grupes įtraukiantį pasaulį.