Kas Naujo?

Skautų naujienos

2021-03-25

Jubiliejinės stovyklos štabas ieško buhalterio ir vyr. maistininko!

Prisijunk prie Jubiliejinės stovyklos štabo ir 2023 m. sukurkime dar vieną skautišką nuotykį drauge!

Jei jau virte verdi kaip nori veikti ir skaičiuoji kryželius ant sienos kiek dienų liko iki stovyklų, norime tau padėti!

2023 Jubiliejinė stovyklos štabas ieško vyr.maistininko ir finansininko-buhalterio!

Turi patirties šiose srityse? Rašyk mums į JubiliejineStovykla2023@gmail.com ir papasakok kodėl turėtume pasirinkti būtent tave!

VYR.MAISTININKAS: 

 • Suburia virtuvės komandą;
 • Sukuria virtuvės meniu - patikslina meniu su produktų kiekiais ir kainomis;
 • Užtikrina maisto tiekimą į stovyklą - komunikuoja su maisto tiekėjais, atveža ir išdalina į pastovyklų virtuves;
 • Sudaro virtuvei reikalingo inventoriaus sąrašą ir pateikia jį ūkvedžiui;
 • Apskaičiuoja, kiek reiks geriamojo vandens, su komendantu pasirūpina vandens ištekliais ir nuolatiniu jo aprūpinimu virtuvėje;
 • Prižiūri, jei reikia, apmoko virtuvės padėjėjus bei skiria jiems konkrečias pareigas.
 • Pasirūpina, jog maistas būtų pilnavertis, tinkamo kaloringumo, įvairaus raciono;
 • Atsižvelgia į dalyvių spec. pageidavimus (vegetarus, netoleruojančiu pieno, alergiškus tam tikriems produktams ir t.t.), jei tokių yra, jiems sudaro maisto alternatyvą.

 

FINANSININKAS-BUHALTERIS:

 • Valdo stovyklos finansinius išteklius;
 • Veda stovyklos apskaitą;
 • Rūpinasi sąskaitų mokėjimu ir išrašymu;
 • Išduoda įgaliojimus vykdyti funkcijas, kurios apima jo kompetencijas;
 • Glaudžiai bendradarbiauja su stovyklos viršininku, ūkvedžiu, administracija, programos skyriumi;
 • Rūpinasi kitais su finansais ir stovyklos turtu susijusiais klausimais iki, per ir po stovyklos.