Kas Naujo?

Skautų naujienos

2021-05-28

"Žemynos" draugovė dalijasi savo skautiškomis akimirkomis!

Ką veikia skautai karantino metu?

"Žemynos" draugovės nuotolinės dviejų valandų sueigos vyksta gana sklandžiai, o laikas praeina nepastebimai:)

Jau nuo vasario 1 dienos programą nuotoliniu būdu vykdome naudojantis Teams mokymo platforma.

Sueigų metu aptariame skautiškus reikalus, organizuojame nuotolinę rikiuotę, kurioje ir skautėms ir visiems vilkiukams sudaroma galimybė raportuoti. Pasiskirstę į kambarius pagal skiltis vaikai tariasi, galvoja šūkius. Po rikiuotės vyksta skautoraminiai mokymai. Sueigos metu vaikai pildo skautiškus dienoraščius. Sesės skautės jaunesniems savo draugams pristato savo pasirinktą temą. Labai patiko sesės Vaivos pristatymas su skaidrėmis apie Japonijos kultūrą, sportą, mokyklą ir jaunimo tradicijas. Sesė Meda paruošė puikų pristatymą ir visus mokė rišti skautiškus mazgus.

Po mokymų darome  arbatos pertraukėles, sportuojame, žaidžiame skautiškus žaidimus. Ypač mėgstamas - „kažkas..  suvalgė mano pyragėlį“.

Nuotolinių sueigų metu dar skaitome būsimai vasaros stovyklai rekomenduotą knygą "Aplink pasaulį per 80 dienų". Aptarinėdami perskaitytus įvykius su savo skautukais, tikimės ir stovykloje patirti ne mažiau įdomių nuotykių, kokius patyrė pagrindinis knygos veikėjas Filijas Fogas su savo ištikimuoju draugu tarnu Paspartu. 

Taip pat gegužės 12 d. „Žemynos“ draugovės skautams buvo patikėta svarbi misija - prisidėti prie akcijos "Darom kitaip"!

Vieni tvarkė aplinką netoli savo namų, o būrelis jaunesniųjų skautų su keliomis vyresnėmis sesėmis nešini šiukšlių maišais patraukė į Neries krantinę. Smagiai praleidę laiką ir padirbėje, išvyką užbaigėme šūkiais ir linksmais žaidimais.

Tad ir esant karantininėm sąlygom skautiška veikla gali būti labai patraukli.

Tad  bendraukime su savo skautukais, to jiems tikrai labai reikia.

„Žemynos“ draugovės draugininkė sesė Rima