Kas Naujo?

Skautų naujienos

2021-07-02

Seniūne, nominuok savo vadovus ordinams!

Laikas skirti ordinus mūsų aktyviems kraštų vadovams!

Tavo krašte yra aktyviai dirbančių vadovų, kurie neskaičiuoja valandų skiriamų darbui su draugove ar tuntu?  Jei taip, pats laikas juos įvertinti ir teikti jų kandidatūrą ordinui!

Kam jis skiriamas ir kaip jį gauti? Tai apibrėžia garbės ženklų nuostatai. 

Mieli seniūnai, reikalingus pilnos komplektacijos, tvarkingus dokumentus: skautišką CV,  krašto vadijos protokolo išrašą, bei trumpą aprašymą kodėl sesė/brolis vertas siūlomo ordino,  iki 2021 m. liepos 31 d. siųskite s. Linai Dovydaitienei el. paštu: lina.jakaityte@gmail.com išskyrus ordinui už Nuopelnus ( ordinui už Nuopelnus dokumentus siųskite Akvilei Bartaševičiūtei pirmija@skautai.lt ).

Kilus neaiškumams rašykite sesei Linai lina.jakaityte@gmail.com, arba skambinkite tel. 867048339.

 Lietuvos skautijos taryba