Kas Naujo?

Skautų naujienos

2021-08-16

Kas naujo Pasaulinėje skautų judėjimo organizacijoje (WOSM)?

Užsienio ryšių skyrius kviečia sužinoti, kas naujo vyksta WOSM!

„World Scouting“ bendradarbiauja su JT atstovu smurto prieš vaikus klausimais
Vykdydami nuolatinį įsipareigojimą apsaugoti vaikus ir jaunimą, „World Scouting“ pasirašė naują bendradarbiavimo susitarimą su Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus specialiuoju įgaliotiniu smurto prieš vaikus klausimais. Bendradarbiavimas paskatins WOSM darbą dėl „Safe from Harm“ ir atvers naujų galimybių kartu ginti vaikų teises ir apsaugą.

Skautai skuba padėti potvynių paveiktoms šalims Europoje
Skautai reaguoja ir teikia pagalbą po pragaištingų potvynių, kurie šį mėnesį apėmė Belgiją, Vokietiją, Liuksemburgą ir Nyderlandus. Skautai aktyviai stengėsi atlikti vietinį valymą ir dalino maistą bei įrangą, reikalingą bendruomenėms atsigauti po stichinių nelaimių.