Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Dovydas Beržinis

2021-10-06

Gražių dainelių daug girdėjau 2022 m. informacija!

XXIII-ojo GDDG F. Šakalio garbei konkurso nuostatai ir privalomoji daina!

Broli, sese, pradėk ruoštis ateinančių metų Gražių dainelių daug girdėjau projekte! 

Lietuvos skautijos (LS) organizuojamas konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“, skirtas vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui – tradicinis kasmet vykstantis nacionalinis skautų dainų konkursas, kuriuo siekiama skatinti skautus dainuoti ir populiarinti savo krašto dainas.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos skautijos nariai susimokėję nario mokestį už 2022 m. O privaloma daina šiame konkurse yra „Gražių dainelių daug girdėjau“ (ž. K. Žitkaus, muz. A. Vanagaičio).

"Gražių dainelių daug girdėjau 2022" nuostatai

Privalomoji daina "Gražių dainelių daug girdėjau"