Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Dovydas Beržinis

2021-12-09

Skelbiame vienetų, susimokėjusių nario mokestį už 2022 m., sąrašą!

Susimokėjusiems nario mokestį už 2022 metus dėkojame, kad esate kartu!

Besidžiaugdami nariais, primename Jūsų teises:


Sumokėdami organizacijos narystės mokestį šie vienetai patvirtina, kad yra pilnateisiai Lietuvos skautijos nariai, Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) atstovai Lietuvoje ir turi teisę:

Dalyvauti organizacijos valdyme;

Vykdyti Lietuvos skautijos jaunimo programą;

Dalyvauti LS ir tarptautiniuose skautų renginiuose;

Įsigyti ir naudoti LS uniformą ir ženklus;

Atstovauti Lietuvos skautijai dalyvaudami savo bendruomenės ir nacionalinėje veikloje.

Skelbiame 2022 m. nario mokestį susimokėjusių vienetų sąrašą.

Nario mokestis už 2022 metus buvo renkamas iki 2021 gruodžio 1 d.

Nuo 2021 gruodžio 2 d. renkamas tik stojamasis narystės mokestis.

Vienetai, kurie nesusimokėjo iki gruodžio 1 d., LS Suvažiavimo metu negali gauti balso teisės, taip pat nesusimokėję ar narystės duomenis pateikę po gruodžio 1 d., ar pateikę netvarkingus duomenis, organizacijos Kalėdinio sveikinimo negaus.

 
Kilus klausimams dėl nario mokesčio mokėjimo, neradus savo vieneto sąraše ar radus neatitikimų, prašome kreiptis į LS administracijos sk. koordinatorę el.p.: info@skautai.lt 


LS pirmija

Susimokėjusių iki 2021-12-01 skautiškų vienetų sąrašas:

KRAŠTAS TUNTAS DRAUGOVĖ

Alytaus kraštas

Pilėnų tuntas

Margirio draugovė

Karaliaus Mindaugo draugovė

Vydūno draugovė

Kauno kraštas

 

"Raganos" vyr. sk. draugovė

Stasio Jameikio vyčių draugovė

Ąžuolų tuntas *

Ąžuolo draugovė *

Karalgirio vilkų draugovė *

Dubysos tuntas *

Perkūno ir Žvėrūnos draugovė

Pilies tuntas

Ąžuolyno draugovė *

Vlado Jezukevičiaus

Žemynos draugovė

Jono Misiūno - Žalio Velnio draugovė

Kauno Jono Pauliaus II draugovė

Šventosios tuntas

J. Vareikio draugovė

Užusalių draugovė

Medeinės draugovė

Jiesios tuntas

Kaukų draugovė

Žalčio draugovė

Ašvienių draugovė

Džiugo gildija *

Klaipėdos kraštas

Gargždų tuntas*

Ievos Simonaitytės draugovė *

Minijos draugovė

Pamario tuntas

L. Rėzos draugovė

Tado Blindos draugovė

Taravos Anikės draugovė

J. Budrio gildija *

 

Alicijos Rugytės draugovė

-

Jūros vyr. sk. būrelis *

 

Pijaus Ambrozaičio skautų vyčių būrelis *

-

Salanto draugovė

Marijampolės kraštas

-

Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovė

-

Medeinos vyr. skaučių draugovė

-

Mildos vyr. skaučių draugovė

 

A. Gustaičio skautų vyčių būrelis *

-

Šakių Vinco Kudirkos draugovė

 

Pranciškaus Petro Būčio draugovė *

-

Veiverių Kunigaikščio Gedimino draugovė *

-

Birštono draugovė

-

Vilkaviškio Gražinos draugovė

Prienų tuntas*

Mato Šalčiaus draugovė

Išlaužo draugovė *

Šilo draugovė

Sūduvos tuntas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus draugovė

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugovė

Jurgio Dovydaičio draugovė

Panevėžio kraštas

Aukštaitijos tuntas

Bakutės draugovė

Aušrinės draugovė

Vinco Svirskio draugovė

Skaistakalnio tuntas

Gabijos draugovė draugovė

Algirdo Gustaičio draugovė *

Geležinio vilko draugovė

Jurgio Kairio vardo draugovė

 

Gražinos Veronikos Janytės-Judickienės gildija

 

Mirgos vyr. skaučių būrelis *

 

Medeinos draugovė

 

Simono Daukanto draugovė

Nevėžio tuntas

Gabrielės Petkevičaitės Bitės draugovė

Žemynos draugovė

Partizano Vyčio draugovė *

Kupos draugovė

Austėjos draugovė

Juozo Zikaro draugovė

Boriso Dauguviečio vardo draugovė *

Šiaulių kraštas

Šiaulių tuntas

Antano Saulaičio draugovė

Aušros draugovė

Kupolės vyr. sk. draugovė

Medeinos draugovė

Perkūno draugovė

Saulės draugovė

S. Goeso draugovė

Salduvės - Bazilionų draugovė

Skaistgirio draugovė

LDK Gedimino draugovė

Eglės draugovė

Vydūno draugovė draugovė

Kunigaikščio Vykinto draugovė

Tauragės kraštas

Bišpilio tuntas*

Nemuno draugovė

Lukšių Ąžuolo draugovė

 

Brėkštos vyr. sk. būrelis *

 

P. Jurgėlos-Jurgelevičiaus būrelis *

Telšių kraštas

Telšių tuntas

Džiugo draugovė

J. Šarausko vyčių draugovė

Šatrijos draugovė

Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės vyr. sk. draugovė

Gondingos tuntas

Kregždyno draugovė

Igno Končiaus draugovė

Perkūno Ąžuolo draugovė

 

Rietavo Vykinto draugovė

Utenos kraštas

-

Visagino draugovė

-

Kunigaikščių Radvilų draugovė

Vilniaus kraštas

Kernavės tuntas

Austėjos draugovė

Jorės vyr. sk. draugovė

Jundų draugovė

Kerniaus vyčių draugovė

Kregždučių draugovė

Pajautos draugovė

Ragučio draugovė

Taboro draugovė

Žalčio gildija

Vilkų draugovė

Skaisčio tuntas

Aitvarų gildija

Baltojo lokio draugovė

Kerpyčiaus draugovė

Laumės vyr. skaučių draugovė

Lizdeikos vyčių draugovė

Medeinos draugovė

Merkio draugovė

Ragės draugovė

Spenglos draugovė

Vilniaus Vingio tuntas

Mildos draugovė *

Ąžuolyno draugovė

Barboros Radvilaitės draugovė

Martyno Mažvydo draugovė

Šventaragio gildija *

Vydūno draugovė

Vėtros draugovė

Perkūno draugovė

Deglo draugovė *

Oro skautai

A. Arbačiausko draugovė

Šventaragio tuntas

Barstukų draugovė

Milžinų gildija

Numėjo draugovė

Jovaro draugovė

Jūrų skautų konferencija

Vidgauto tuntas

Delfinų laivas

Dingės  laivas

Sednos laivas

Švyturio laivas

Neringos laivas

Nemuno tuntas

Deltinyčių įgula *

J. J. Jurgelevičiaus laivas

A. Smetonos laivas

A. Stulginskio laivas

Vytauto Didžiojo laivas

Žiulio Verno laivas

Kuršių laivas

K. Kolumbo laivas *

Šventosios tuntas

LDK Kęstučio laivas

Vilkmergės laivas *

Širvintų jūrų skautų laivas

LDK Vytenio laivas

Šešupės tuntas

Jono Basanavičiaus laivas

Jono Totoraičio laivas

Vinco Kudirkos laivas

 *Vienetas neatitinka organizacijos struktūrinių nuostatų.