Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Jurgis Sargelis

2022-01-12

Tapk Lietuvos skautijos pirmijos savanoriu!

,,Tačiau norint pasiekti sėkmę, reikia dar vieno dalyko - padėti kitiems bendruomenėms nariams." - Robert Baden-Powell

Broliai ir sesės,

šių metų Pirmijos tikslas yra skatinti savanorystę Lietuvos skautijoje. Savanoriaujant suteikiama proga tobulėti, tiesiogiai prisidėti prie LS vizijos kūrimo ir įgyvendinimo, taip pat lengviau suprasite kaip veikia Pirmija ir Taryba.

Savanorystė Pirmijos skyriuose:

 • Kiekvienas Pirmijos skyrius turi koordinatorius, kurie atsakingi už skyriui priskirtus darbus, atsakomybes. Šie žmonės taip pat koordinuoja ir dirba su savo skyriaus savanoriais. Kviečiame su jais susipažinti čia.

 

Kokie skyriai sudaro Pirmiją?

 • Administracijos skyrius - rengia raštus, administruoja sutartis, protokoluoja Tarybos ir Pirmijos posėdžius, rūpinasi nacionaline būstine, suteikia techninę pagalbą mokymų metu, prižiūri LS duomenų sistemą, bendrauja su vadovais bei tėveliais. Taip pat daro daug nematomo darbo dėl organizacijos gerovės, nors šiame skyriuje daug tikslios ir apskaičiuotos veiklos, čia taip pat yra labai daug bendravimo, pažinčių bei linksmų nuotykių.
 • Komunikacijos skyrius - atsakingas už informacijos sklaidą, įvaizdžio palaikymą bei bendravimą su televizijos ir radijo transliuotojais. Tai vieta, kurioje galima išmokti tiek darbo su įvairiomis maketavimo programomis, tiek įgyti gyvenime labai reikalingų socialinių įgūdžių. Komunikacijos skyrius yra vieta tavo kūrybiškumui atsiskleisti. Čia atėjęs galėsi kurti vizualus, bendrauti su žmonėmis, dalintis savo idėjomis ir jas įgyvendinti.
 • Žmogiškųjų išteklių skyrius - rūpinasi Lietuvos skautijos vadovų gerove, jų kompetencijos kėlimu, naujų suaugusių žmonių pritraukimu, mokymų organizavimu. Čia vyksta komunikacija tarp nacionalinio ir vietinio lygmens. Savanoris šiame skyriuje ugdo komunikacijos įgūdžius, sprendžia sudėtingas užduotis, susijusias su naujų žmonių pritraukimu bei įgalinimu LS, ieško geriausių metodų esamų vadovų palaikymui.
 • Finansų ir paramos pritraukimo skyrius - rūpinasi finansų pritraukimu Lietuvos skautijoje, ieško rėmėjų bei kontaktuoja su partneriais. Šiame skyriuje išmoksi kaip pateikti idėją įmonėms, bendrauti su partneriais, gilinsi žinias finansų srityje.
 • Nacionalinių programų skyrius - atsakingas už visų kasmetinių skautijos renginių (GDDG, Suvažiavimas, Sąskrydis it t.t.) organizavimą bei logistiką, taip pat tarptautinius skautiškus renginius, vykstančius Lietuvoje. Kita veiklos sritis - akcijų ir iniciatyvų (Ištark, išgirsk, išsaugok, "Nuspalvink Lietuvą", Betliejaus taikos ugnis ir kt.) koordinavimas. Atėjęs čia ugdysi savo organizavimo įgūdžius, išmoksi planuoti, užmegsi pažintis.
 • Jaunimo programos skyrius - kuria ir atnaujina LS jaunimo programos gaires, konsultuoja LS vienetus apie jaunimo programą, rengia įvairią pagalbinę medžiagą, veda su jaunimo programa susijusius mokymus. Prisijungęs prie JPS, sužinosi daugiau apie jaunimo programą, galėsi pritaikyti ir gilinti savo kompetencijas tokiose srityse kaip ugdymo planavimas, metodinės pagalbos teikimas, mentorystė, kokybės užtikrinimas, dokumentų rengimas ir kt.
 • Užsienio ryšių skyrius - apima Lietuvos skautijos veiklas nuo tarptautiškumo sklaidos iki organizacijos atstovavimo tarptautiniu lygmeniu. Skyrius koordinuoja ir padeda delegacijoms kurios atvyksta į Lietuvą ar išvyksta iš jos, reprezentuoja skautiją kitose šalyse bei palaiko ryšius su užsienio skautų organizacijomis, taip pat Pasauline skautų organizacija (WOSM). Šiame skyriuje užmegsi tarptautines draugystes su skautais iš viso pasaulio, dirbsi su Tarptautiniais projektais ir jų koordinavimu ar reprezentavimu regioniniu.
 • Mokymų skyrius - priklauso žmogiškųjų išteklių skyriui, tačiau turi atskirą koordinatorių, kuris atsakingas už Lietuvos skautijos mokymų organizavimą bei įgyvendinimą. Mokymai yra svarbūs skautų kompetencijos kėlimui, mūsų saviugdai. BSavanoriaudamas čia ne tik padėsi kitiems, bet ir tobulėsi pats - ugdyti organizavimo įgūdžius, galėsi dalintis savo idėjomis ir jas įgyvendinti, išmoksi vesti mokymus, komunikuoti.
 • Skautiška parduotuvė - čia pardavinėjama skautiška uniforma, ženkleliai, atributika. Padėdamas skautiškos parduotuvės koordinatoriui, galėsi teikti pasiūlymus skautiškai atributikai, būsi atsakingas už prekių išsiuntimą/perdavimą pirkėjui. Tai padės įgyti žinių marketingo ir prekių pateikimo rinkai srityse.
 • Įvairovės ir įtraukties skyrius - šis skyrius rūpinasi tikslinių grupių integracija mūsų organizacijoje, tokiu būdų iš esmės užtikrinant galimybę visiems to norintiems prisijungti prie mūsų organizacijos. Šiame skyriuje ugdysi empatijos jausmą, gilinsiesi į vadovų ir narių poreikius, spręsi su integracija susijusius klausimus.
 

Savanoriauti galima pastoviai priklausant kokiam nors Pirmijos skyriui arba trumpuoju terminu - vykdant vienetinį projektą. 

 

Ką gauna Pirmijos savanoris?

Tik pradėjus savanoriauti yra suteikiama galimybė nemokamai dalyvauti tam tikruose LS renginiuose ir mokymuose. Savanoriaujant ilgiau galima gauti rekomendaciją, kaupti stažą paskautininko laipsniui (dveji metai), galimybė tapti skyriaus koordinatoriumi.

Taip pat savanoriai už pagalbą skyriuose sulaukia staigmenų! 

 

Kiekvienas esate laukiamas!

Tai puiki proga išbandyti save tau patinkančioje srityje arba atrandant kažką naujo, ugdyti vertingus įgūdžius, padedančius pasiekti asmeninių ir profesinių tikslų, taip pat užmegsi naujas pažintis. 

Bijai, kad neturi patirties? Nieko tokio! Skyriaus koordinatoriai padės. Svarbiausia tavo motyvacija ir noras veikti!

Turi idėjų ar projektų, kuriuos norėtum įgyvendinti? Mes tau galime padėti!

Nori prisijungti prie LS pirmijos komandos? Registruokis čia!