Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: LRT

2022-02-27

Kurkime geresnį pasaulį ne žodžiais, o darbais

Lietuvos skautija reaguoja į susidariusią situaciją ir telkia savanorių komandą.

,,Skautas naudingas ir padeda savo artimui“ – tai vienas iš skautiškų priesakų, kurių pasižada laikytis kiekvienas skautas. Paskutiniųjų metų įvykiai skatina kiekvieną prisiminti savo pažadus ir jų laikytis, juk skautai kuria geresnį pasaulį ne žodžiais, o darbais.

Rusijos federacijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimas į Ukrainos valstybės teritoriją sukrėtė ne vieną, tačiau Lietuvos skautija kviečia visuomenę išlikti ramiais ir prisidėti ten, kur mūsų dabar reikia labiausiai – pagalboje Ukrainos gyventojams. Organizacija stengiasi operatyviai reaguoti į situaciją ir ragina kitus nelikti abejingais.

Skautai vadovaujasi pošūkiu ,,Budėk“ - todėl dabar organizacijos nariai budi, stebi kas vyksta ir yra pasiruošę padėti. Lietuvos skautija bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, renka savanorius, kurie prireikus iškart galėtų reaguoti ir veikti.

Skautai taip pat prisijungė prie iniciatyvos ,,Stiprūs kartu“, kur bus pagrindinė savanorius telkianti organizacija.

,,Kooperuojamės su skautais iš visos Lietuvos, kalbamės su kitomis skautiškomis organizacijomis. Lietuvos skautijos surinkti savanoriai padės ten, kur jų labiausiai reikės: atsakinės į skambučius ukrainiečiams, ieškantiems gyvenamosios vietos Lietuvoje, padės karo pabėgėliams pasiekti gyvenamąsias vietas, prisidės prie kitų svarbių darbų.

Lietuvos skautija kurs ir savo iniciatyvas. Viena iš pagrindinių mūsų specializacijų – neformalus ugdymas, darbas su vaikais, jaunimu. Turime sukaupę daug patirties ir galime padėti atvykusiems ukrainiečių vaikams lengviau integruotis mūsų šalyje bei pasijusti saugiems. Kviesime atvykusius vaikus dalyvauti Lietuvos skautijos narių sueigose, susipažinti su mūsų organizacijos vaikais ir bent trumpam užmiršti raketų gaudesį.“ – teigia Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė Akvilė Bartaševičiūtė.

Ukrainos skautų organizacija prašo kritiškai vertinti situaciją, vadovautis tik patikrintais informaciniais šaltiniais, taip pat nelikti abejingais. Lietuvos skautijos atstovai ketvirtadienį kalbėjosi su skautais iš kitų Europos šalių. Visa Pasaulinė skautų judėjimo organizacija (WOSM), kuriai priklauso Lietuvos skautija, reaguoja į tai, kas vyksta: dalinasi informacija, renka paramą Ukrainos skautų organizacijai, kuri padės koordinuoti vietos reagavimo į ekstremalias situacijas ir humanitarinės pagalbos teikimo nukentėjusiems žmonėms ir bendruomenėms veiksmus.

Norintys prisidėti prie savanoriškos veiklos yra kviečiami užpildyti anketą - https://bit.ly/3M2QJ6v