Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Andres Morales

2022-03-22

Susipažink su kandidatais į LS tarybą, etikos komisiją ir kontrolės komisiją!

Papildyta [2022.03.26]

Šiais metais Lietuvos skautijos eilinio vadovų suvažiavimo metu bus renkami nauji nariai į Tarybą, Etikos bei Kontrolės komisijas. Kviečiame susipažinti su šių metų kandidatais.

Kandidatai į Lietuvos skautijos tarybą:

Psktn., sk. v. Ignas Balza - skautiškas CV.

Gilv., sktn., sk. v. Kasparas Vaičelis - skautiškas CV.

Sktn., vyr. sk. Rūta Elzbergaitė - skautiškas CV.

Psktn. Vilma Mingailienė - skautiškas CV.

Sktn. Vaida Bakšienė - skautiškas CV.

Psktn., vyr. sk. Odeta Autukaitė - skautiškas CV.

Psktn., vyr. sk. Laura Brazytė - skautiškas CV.

Psktn., sk. v. Paulius Ribakovas - skautiškas CV.

Psktn. Urtė Petrulytė - skautiškas CV.

Psktn., sk. v. Audrius Garška - skautiškas CV.

 

Kandidatai į Lietuvos skautijos kontrolės komisiją:

Sk. v. Vaidotas Misiūnas - skautiškas CV.

Psktn. Gabrielė Kučytė - skautiškas CV.

Vyr. sk. Paulina Simonavičiūtė - skautiškas CV.

Sktn. Milda Pankaitė - skautiškas CV.

Sk. v. Augmantas Žygūnas Cibas - skautiškas CV.

Sktn. Matas Daunys - skautiškas CV.

 

Kandidatai į Lietuvos skautijos etikos komisiją:

Sktn. Dalia Autukienė - skautiškas CV.

Gilv., sktn., sk. v. Vaidas Ulkė - skautiškas CV.

Gilv., sktn., vyr. sk. Lina Dovydaitienė - skautiškas CV.