Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Vainius Mirskis

2022-03-29

Kviečiame susipažinti su naujais Tarybos, Kontrolės bei Etikos komisijų nariais

Kas buvo nuspręsta savaitgalį vykusiame LS eiliniame vadovų suvažiavime?

Kovo 26 d. vykusiame Suvažiavime susirinkę mūsų organizacijos vadovai sprendė svarbius Lietuvos skautijai ir jos ateičiai klausimus. Po ilgos pertraukos susitikę gyvai, broliai ir sesės smagiai diskutavo tarpusavyje ir dalinosi džiaugsmais, įžvalgomis. 

Suvažiavimo metu:

buvo pristatyta ir patvirtinta 2021 m. LS etikos komisijos atastaika, 2021 m. LS veiklos ataskaita, 2021 m. LS finansinė ataskaita, 2021 m. LS tarybos veiklos ataskaita bei pateikta LS tarybos ir LS kontrolės komisijos išvada apie 2021 m. veiklos ir finansines ataskaitas. 

Lietuvos skautijos taryba parengė ir pristatė, o delegatai patvirtino Suvažiavimo reglamentą ir LS įstatų keitimą. 

buvo pristatyta LS Pavasario šventė „Svečiuose pas skautą Joną’22“, Jūrų skautų šimtmetis, 2023 m. vyksianti Jubiliejinė stovykla ,,Tarp trijų vandenų".

šiais metais Lietuvos skautijos nacionaliame lygmenyje buvo daug pokyčių: buvo renkami nariai į LS tarybą, LS kontrolės komisiją bei LS etikos komisiją. Sveikiname išrinktus naujuosius LS nacionalinio lygmens narius ir linkime jiems sėkmės bei ryžto užsibrėžtuose darbuose.

 

Į naują Tarybą dviejų metų kadencijai buvo išrinkti: Kasparas Vaičelis, Paulius Ribakovas, Urtė Petrulytė, Ignas Balza, Rūta Elzbergaitė, Odeta Autukaitė, Laura Brazytė ir Audrius Garška.

XXVI kadencijos Tarybos pirmininku buvo išrinktas gilv., sktn., sk. v. Kasparas Vaičelis.

Dėkojame savo kadenciją baigusiems Tarybos nariams, kurie savo darbais prisidėjo prie organizacijos tobulėjimo. Kadenciją Taryboje baigė: Povilas Dabrila, Lina Dovydaitienė, Povilas Kripas, Donata Mikalauskienė, Gytenis Mackevičius, Kristina Podėnaitė.

 

Nauja Kontrolės komisijos sudėtis: Gabrielė Kučytė, Vaidotas Misiūnas, Paulina Simonavičiūtė, Augmantas Žygūnas Cibas ir Matas Daunys. 

Kontrolės komisijos pirmininku buvo išrinktas sk. v. Vaidotas Misiūnas.

Kadenciją Kontrolės komisijoje baigė: Giedrius Nareckas, Paulius Šukys, Gabrielė Taujanskaitė ir Indraja Vaitkūnaitė.

Dėkojame nariams už jų nuoširdų darbą!

 

Nauja Etikos komisijos sudėtis: Dalia Autukienė, Vaidas Ulkė ir Lina Dovydaitienė. 

Etikos komisijos pirmininke buvo išrinkta sktn. Dalia Autukienė.

Kadenciją Etikos komisijoje baigė: Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Asta Kederytė ir Jurgis Uleckas.

Dėkojame nariams už jų nuoširdų darbą!