Kas Naujo?

Skautų naujienos

2022-04-27

Pagalba Ukrainos gyventojams

Šiuo įtemptu metu stebime situaciją kaimyninėje Ukrainoje ir padedame artimui - kaip tai daryti primena ir mūsų šūkis „Dievui, Tėvynei, Artimui“.

Vasario 24 d. Rusijai pradėjus karinius veiksmus prieš Ukrainą, Lietuvos skautijos nariai greitai mobilizavosi pagalbai ukrainiečiams. 

Mūsų organizacijos nariai prisidėjo prie didelių iniciatyvų: „Laisvė šviečia“; „Stiprūs kartu“ - kur pagalba jau buvo suteikta 26 tūkst. pabėgėlių, iš kurių 12 tūkst. - vaikai; keturių dienų apgultyje prie Rusijos ambasados, kur surinkome ir „Blue/Yellow“ organizacijai paaukojome virš 20 tūkst. eurų. 

 

Kiekvieną dieną mūsų organizacijos nariai padeda Ukrainos gyventojams lengviau integruotis Lietuvoje ir suteikia kitą reikalingą pagalbą: aukoja mokymosi ir medicinines priemones, žaislus, drabužius, remia įvairias iniciatyvas bei dalyvauja jose, į užsiėmimus pasikviečia ukrainiečius iš savo aplinkos. 

Prasidedant stovyklų sezonui priimame ir Ukrainos vaikus į savo gretas, suteiksime jiems reikalingas skautavimui priemones, galimybę nemokamai stovyklauti. Pirmoji stovykla, kurioje dalyvaus ir ukrainiečiai - Šventaragio tunto sezono atidarymo stovykla „Amžinai, amžinai...“

Lietuvos skautija aktyviai bendradarbiauja su Pasauline skautų judėjimo organizacija (WOSM) ir UNICEF. Pradedamas vykdyti naujas projektas, apie kurį daugiau informacijos sulauksite jau netrukus. 

Kiekvieno brolio ir kiekvienos sesės pagalba ir iniciatyvumas leidžia mums didžiuotis savo organizacijos nariais!

Budėkime!