Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Santa Kupča

2022-07-13

Atėjo metas ruošti dokumentus vyresniškumo laipsniams

Kiek vyresniškumo laipsnių suteiksime šiais metais?

Broli, sese,

dirbai Lietuvos skautijos labui vadovaudamas vienetui ar padėjai draugininkui, o gal dirbai nacionaliniame lygmenyje ir jau esi sukaupęs dviejų metų patirtį? Atėjo metas Tau gauti aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį!

 

Kaip jį gauti apibrėžia vyresniškumo laipsnių nuostatai, kuriuos gali rasti čia - https://bit.ly/3c7Lx3O

 

Paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

-LS narys ne trumpiau kaip 2 pastaruosius metus;

-yra ne jaunesnis, kaip 20 metų;

- eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar yra tunto, krašto / konferencijos vadijos, LS Pirmijos, Kontrolės komisijos narys ne trumpiau kaip 2 metus;

-per pastaruosius 2 metus yra baigęs arba pravedęs I lygio LS draugininkų mokymus (arba kitus mokymus, pilnai atitinkančius I lygio draugininkų mokymų kompetencijas).

 

Skautininko (jūrų skautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

- būdamas LS nariu, daugiau nei 4 metus turi paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį;

-eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pareigas ar yra tunto, krašto / konferencijos vadijos, LS Pirmijos, Tarybos, Kontrolės komisijos narys ne trumpiaukaip 2 metus;

 -per paskutinius 4 metus yra baigęs arba pravedęs II lygio LS draugininkų mokymus (arba kitus mokymus, pilnai atitinkančius II lygio draugininkų kursų kompetencijas4) ir bent 1-erius LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus.

 

Vyresniojo skautininko (jūrų vyresniojo skautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

- turi skautininko (jūrų skautininko) laipsnį ne trumpiau nei 10 metų;

-yra baigęs arba pravedęs Medinių kauliukų (Gilwell) kursus;

- ne trumpiau kaip 2 metus eina arba ėjo LS Pirmijos skyriaus vedėjo, Tarybos nario, Etikos ar Kontrolės komisijos nario, Vyriausiojo skautininko pareigas.

 

Reikalingus (mokymų pažymėjimo kopiją, skautišką CV bei krašto vadijos protokolo išrašą) pilnos komplektacijos, tvarkingus dokumentus iki 2022 m. liepos 25 d. siųskite s. Monika Paulauskaitei el. paštu: m.a.paulauskaite@gmail.com.

Iki rugpjūčio 12 d. reikalavimus atitinkantys kandidatai bus pakviesti dalyvauti posėdyje rugpjūčio 20 d. Vadovų sąskrydyje ,,AtostogAUK“.

Papildomas dokumentų teikimas prieš posėdį neplanuojamas.

Kilus neaiškumams rašykite sesei Monika m.a.paulauskaite@gmail.com arba skambinkite tel. 865345191

 

Kviečiame aktyviai siųsti savo kandidatūras laipsniams!

Lietuvos skautijos taryba.