Kas Naujo?

Skautų naujienos

2022-07-21

Tradicinė Baltijos skautų stovykla oš Lietuvos šiaurėje

Liepos 24-31 dienomis Naisiuose (Šiaulių apskr.) vyks Lietuvos, Latvijos ir Estijos skautų stovykla „Back to the Balts”.

Ši stovykla - tradicinė, vykstanti kas ketverius metus vis kitoje Baltijos šalyje, šiais metais ji rengiama jau penktąjį kartą. Kaskart stovykloje dalyvauja apie tūkstantis skautų, savanorių ir gamtą bei dainas prie laužo mėgstančių žmonių iš Baltijos ar kitų šalių.

2022 metus LR Seimas paskelbė jaunimo metais, todėl stovyklos tikslas yra įgalinti jauną žmogų, skatinti pilietiškumą ir tarptautines draugystes. Stovyklautojai turės progą bendrauti ne tik su kaimyninių, bet ir su pasaulio šalių skautais iš Austrijos, Vokietijos, Švedijos, Ukrainos ir Izraelio. Jubiliejinės Baltijos šalių skautų stovyklos tema — grįžtant prie baltų (Angl. ,,Back to the Balts”), tad stovyklautojai keliaus į praeitį ir programos metu susipažins su baltų praeitimi, kuri svarbi ir šiandien, dabartimi, prisilies ir prie ateities - programa vyks Šiaulių mieste.

Dalyvių laukia gyvenimas gamtoje, žygiai, laužai, dainos, baltiškų objektų lankymas, senoviniai darbai ir amatai, gerųjų darbų darymas visuomenei ir naujų draugų įsigijimas. Anot stovyklos viršininkės Ievos Brogienės: ,,Skautai - tai gyvenimo mokykla, o tarptautinė stovykla - unikali pamoka stovyklos dalyviui, kuri tęsiasi 8 dienas. Šioje pamokoje jaunas žmogus ugdosi savarankiškai gyventi, megzti tarptautines draugystes ir pažinti kultūras.”

Stovyklą globoja Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

 

Apie skautus: skautai yra visuomeninis, nepolitinis, ne pelno siekiantis, savanoriškas jaunimo judėjimas, kurio pagrindinis siekis – išugdyti jauną žmogų pilietišku ir atsakingu nacionalinės ir tarptautinės visuomenės nariu. Skautų judėjimas yra progresyvios saviauklos sistema, veikianti per įžodį ir priesakus, mokymąsi per veiklą, patyrimo laipsnius ir mažų grupių narystę. Padedant suaugusiems savanoriams, skautai yra skatinami atrasti naujus dalykus, įgyti pasitikėjimo savimi bei kitais, sugebėti bendradarbiauti, būti atsakingais, mokytis vadovauti - lyderystės. Taip ugdomas jaunuolių charakteris ir kompetencija.

Lietuvos skautija – didžiausia Lietuvoje veikianti skautiška organizacija, kuri šiuo metu vienija virš 3000 aktyvių narių, o mūsų gretose per organizacijos gyvavimą veikė daugiau nei 20000 skautų. 

Esame tarptautinės Pasaulio skautų organizacijos nariai ir kartu su kitų šalių skautais šiuo metu vienijame virš 57 milijonų aktyvių narių 174 valstybėse. O skautų veikloje visame pasaulyje yra buvę virš 500 milijonų žmonių.

 

 

Pranešimą parengė

Gustė Valantinavičiūtė