Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Rytis Rakauskas

2022-08-12

Skautiškose veiklose sudalyvavo daugiau nei 550 Ukrainos vaikų ir jaunimo

Vasaros metu skautai daug laiko praleidžia stovyklose, ten jie tobulina išlikimo gamtoje įgūdžius, miega palapinėse ir turiningai leidžia laiką gamtoje. Šiais metais prie skautų prisijungė ir nuo karo į Lietuvą pabėgę ukrainiečiai.

Pavasarį Lietuvos skautija kartu su Pasauline skautų judėjimo organizacija (WOSM) ir Jungtinių Tautų Vaikų fondu (UNICEF) pradėjo vykdyti projektą, kurio tikslas - padėti nuo karo pabėgusiems Ukrainos vaikams ir jaunimui integruotis naujoje šalyje ir skatinti jaunimo lyderystę humanitarinių krizių metu. Kartu su Lietuva projekte dalyvauja skautai iš aštuonių šalių: Ukrainos, Slovakijos, Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos, Čekijos Respublikos, Latvijos ir Moldovos. Iniciatyva „Stiprūs kartu“ taip pat prisideda prie ukrainiečių užimtumo skatinimo ir padeda Lietuvos skautijai į savo veiklas priimti kuo daugiau vaikų.

 

Lietuvos skautija ukrainiečių priėmimui į savo veiklas ruošėsi jau nuo balandžio mėnesio: išversta jaunimo programa, tėvų leidimai ir kiti svarbūs dokumentai, sukurtas ukrainietiškas internetinis puslapis ir Facebook paskyra, tai leido vykdyti veiklas ukrainiečių kalba ir pateikti informaciją tėvams, globėjams.

 

Ukrainiečių susidomėjimas galimybe nemokamai sudalyvauti skautiškose veiklose - didelis. Socialiniame tinkle Facebook paskelbus apie tokią galimybę per kelias savaites Lietuvos skautijos duomenų bazėje buvo užregistruota daugiau nei 300 vaikų, kita dalis ukrainiečių į stovyklas buvo kviečiami asmeniškai.

 

Dauguma vaikų ir jaunimo iš Ukrainos stovyklavo pirmą kartą, bet noriai įsitraukė į veiklas, domėjosi skautiškomis tradicijomis, maistu, gaminamu ant laužo. Stovyklose buvo sukurtos atskiros ukrainiečių skiltys, jiems priskirti vadovai, kurie moka rusų kalbą, taip vaikai ir jaunimas galėjo kokybiškai dalyvauti visose veiklose. Kalbos barjero problemą skautai sprendė išradingai: tie, kurie nemokėjo rusų kalbos, naudojosi vertimo programėlėmis, bandė susikalbėti gestais, buvo sukurtas lietuvių-ukrainiečių kalbų žodynėlis su pagrindinėmis frazėmis, dalis ukrainiečių mokėjo anglų kalbą, kiti jau yra pramokę lietuviškai.

 

„Stovykloje galėjai išgirsti keturias kalbas: lietuvių, ukrainiečių, anglų ir rusų. Su vadovais juokavome, kad mūsų stovykla - tarptautinė.“ – Apie įspūdžius pasakojo vienas vadovas.

 

Stovyklose vaikai mokėsi pionerijos, išlikimo įgūdžių, turėjo daug pramogų, o vakarais susėdę prie laužo dainuodavo tiek lietuviškas, skautams jau gerai žinomas dainas, tiek ukrainietiškas. Rikiuotės metu buvo giedami abiejų šalių himnai, keliamos vėliavos, prieš maistą galėjai išgirsti ir lietuviškas, ir ukrainietiškas maldas. Iš viso įvyko 8 skirtingos stovyklos, kuriose dalyvavo vaikai ir jaunimas iš Ukrainos, kurių metu dalyviai susirado daug draugų, buvo stiprinama ukrainiečių bendruomenė Lietuvoje. Skautai ir toliau yra pasiryžę į savo veiklas priimti ukrainiečius -  tai tik gražios draugystės pradžia.

 

Prasidėjus karui Lietuvos skautijos nariai greitai pradėjo reaguoti į situaciją. Savanoriai prisijungė prie iniciatyvos „Stiprūs kartu“ taip pat savanoriavo kitose nevyriausybinėse organizacijose, aukojo pinigus, drabužius, daiktus. Keturių dienų blokadoje prie Rusijos ambasados skautai rinko paramą Blue/Yellow organizacijai, surinkta suma siekė 26 tūkst. eurų taip pat lydėjo bėgančius nuo karo, nuo Ukrainos-Lenkijos pasienio iki Lietuvos.