Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Vainius Mirskis

2023-01-21

Įvyko konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ finalas

Tai kasmet vykstantis nacionalinis skautų dainų konkursas, kuriuo siekiama skatinti skautus dainuoti ir populiarinti savo krašto dainas.

Šiandien (sausio 21 d.) Kauno senamiestyje aidėjo skautų atliekamos dainos. Lietuvos krepšinio namuose įvyko XXIV-tąjį kartą organizuojamas skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ finalas. Tai tradicinis Lietuvos skautijos organizuojamas renginys, skirtas vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui. Jį prisimenantieji teigia, kad brolis Feliksas be galo mėgo dainuoti. 

Skautų šypsenos, linksmi ir prasmingi pokalbiai suteikė renginiui jaukumo, o nuoširdus brolių ir sesių palaikymas parodė, kad skautai yra viena didelė šeima. 

Smagu, kad šiandien buvo atlikta net 17 pasirodymų, skambėjo ne tik lietuvių, bet ir ukrainiečių liaudies dainos, o dainų įvairovė keitė žiūrovų nuotaikas, prisistatymai stebino savo originalumu. Sulaukėme ir svečių - Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjungos skautų, kurie atliko nuotaikingą ukrainietišką dainą. 

Įsitikinome, kad skautai ne tik puikūs gamtos draugai, bet ir puikūs atlikėjai. 

Grand Prix apdovanojimą laimėjo Marijampolės kr. Mildos vyr. skaučių draugovė.

  • Pirmą vietą jaunesniųjų skautų ansamblių grupėje laimėjo Vilniaus kr. Šventaragio tunto Barstukų draugovės jaunesniųjų skautų ansambliui;
  • Pirmą vietą skautų solistų grupėje laimėjo Vilniaus kr. Šventaragio tunto Numėjo draugovės solistas skautas Jonas Stirba;
  • Pirmą vietą skautiškų šeimų duetų, tercetų grupėje laimėjo Marijampolės kr. Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės skaučių duetas Emilija Venclovė ir Grėtė Bieliukaitė;  
  • Pirmą vietą skautų ansamblių grupėje laimėjo Marijampolės kr. Prienų tunto Šilo ir Mato Šalčiaus draugovių skautų ansamblis;
  • Pirmą vietą pat. skautų ansamblių grupėje laimėjo Vilniaus kr. Skaisčio tunto Ragės draugovės pat. skaučių ansamblis;
  • Pirmą vietą pat. skautų duetų, tercetų grupėje laimėjo Marijampolės kr. Prienų tunto Mato Šalčiaus draugovės pat. skaučių tercetas Goda Sodaitytė, Amrita ir Uma Stankevičiūtės;
  • Pirmą vietą skautų vadovų ansamblių grupėje laimėjo Jūrų skautų konferencijos Vidgauto tunto Sednos gintarių laivo ansamblis  „Žuveinė“.

Visi dalyviai buvo apdovanoti rėmėjų ir pačių skaučių steigtais prizais.

HIP VALIO!

 

Dėkojame renginio rėmėjams: leidykloms „Vaiga“, „Flintas“, „Lututė“ ir „Aušra“, taip pat Euro direct, „Skinija“, Forum Cinemas.


Tai, kad skautai yra dainingi, įrodo ir Jubiliejinės stovyklos „Tarp trijų vandenų“ himnui siųstos dainos, kurias galėsite išgirsti jau rytoj stovyklos Facebook puslapyje. O kad balsavimas nevyktų už „uždarų durų“, kviesime balsuoti už savo favoritą. Tai padaryti galėsite paspaudę „patinka“ mygtuką ant labiausiai patikusios dainos įrašo nuorodos. Balsuoti galite iki sausio 29 d., tad raginame suskubti ir išreikšti savo nuomonę.