Kas Naujo?

Skautų naujienos

2023-03-28

Lietuvos skautija turi naują Vyriausiąją skautininkę

Ja tapo ir toliau organizaciją į priekį ves psktn., vyr. skautė Gabrielė Kučytė

Susipažinkime su sese Gabriele iš arčiau 

Sesė Gabrielė savo skautišką kelionę pradėjo prieš 10 metų Panevėžio krašte, A. Gustaičio draugovėje. Augdama skautiškoje aplinkoje sesė turėjo ne vieną autoritetą, kurie padėjo jai atrasti bei išsiugdyti vertybes, kurias šiomis dienomis jaunam žmogui atrasti pačiam gali būti sudėtinga. Jos teigimu: „svarbu skatinti žmones daryti gerus darbus, padėti jiems atrasti save ir ištiesti pagalbos ranką“ – tai vieni iš pagrindinių dalykų, kuriuos suprato brolių ir sesių apsuptyje.

Siekiant vis aukštesnių skautiškų pareigų atsirado ir pasitikėjimas savimi, o ryžto imtis įvairių iniciatyvų sesei netrūko jau nuo pirmųjų dienų: prisijungus prie Panevėžio krašto patyrusių skautų štabo, įgytas žinias pavyko pritaikyti praktikoje ir realizuoti savo idėjas.

Sesės skautiškame CV galime rasti įvairiausių skautiškų pareigų sąrašą: Panevėžio krašto pat. skautų štabo narė, štabo pirmininkė, štabo kuratorė; draugininko pavaduotoja, o vėliau ir draugininkė; Kontrolės komisijos narė.

 

„svarbu skatinti žmones daryti gerus darbus, padėti jiems atrasti save ir ištiesti pagalbos ranką“

 

Sukaupta profesinė patirtis leis auginti organizaciją

Trejus metus vadovaudama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“ Gabrielė įgijo administracinio darbo, projektų rašymo ir vadovavimo patirties bei įsitikino, kad jai toks darbas patinka ir būtent tai paskatino kandidatuoti į LS vyr. skautininkės poziciją. 

Darbas nevyriausybinių organizacijų sektoriuje visada yra įdomus ir dažnai nenuspėjamas, todėl gebėjimas tvarkytis su krizinėmis situacijomis ir įsiklausyti į kitų žmonių poreikius yra labai svarbus, tai supranta ir pabrėžia pati Vyr. skautininkė.

Tikime, kad augimas skautiškoje aplinkoje ir įgytos kompetencijos, padės sesei atstovauti didžiausiai skautiškai organizacijai Baltijos šalyse ir perprasti, kuo gi gyvena visi organizacijos nariai.

 

Ateities vizija 

Naujoji Vyr. skautininkė Gabrielė Kučytė teigė, kad vienas svarbiausių jos prioritetų – kurti atvirą organizaciją kiekvienam: „Noriu, kad Lietuvos skautijos vadovai turėtų reikiamas kompetencijas dirbti su vaikais, kurių integracijai reikia daugiau išteklių ir žinių.“ Mūsų organizacija keičiasi ir yra pribrendusi pokyčiams, svarbu nepamesti pagrindinio tikslo – auginti jauną, pilietišką žmogų, kuris, vedamas skautiško įžodžio ir priesakų, kuria geresnę Lietuvą ir geresnį pasaulį.

LS eilinio suvažiavimo metu sesei buvo įteikta auksinė virvutė ir Vyr. skautininko antspaudas. Įvyko oficialus naujosios Vyr. skautininkės prisistatymas, kurio metu sesė kvietė vadovus puodeliui arbatos/kavos siekiant užtikrinti tarpusavio bendradarbiavimą. 

Linkime sesei didžiausios sėkmės naujose pareigose, ryžto ir kūrybiškumo auginant Lietuvos skautiją!

 

Primename, kad iki šiol Lietuvos skautijos vyriausiosios skautininkės pareigas ėjo psktn. Akvilė Bartaševičiūtė. 

 ---

Lietuvos skautijos vyriausiasis skautininkas yra vienasmenis valdymo organas, kuris organizuoja LS veiklą, vadovauja Pirmijai, įgyvendina Suvažiavimo ir Tarybos sprendimus bei kitus pavedimus, rengia LS veiklos ataskaitą, teikia ją svarstyti Tarybai ir, įtraukęs į ataskaitą Tarybos išvadą, pateikia ją Suvažiavimui. Visas Vyr. skautininko pareigas rasite LS struktūriniuose nuostatuose.