Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Rytis Rakauskas

2023-07-05

Atėjo metas ruošti dokumentus vyresniškumo laipsniams

Kiek vyresniškumo laipsnių suteiksime šiais metais?

Broli, sese,

dirbai Lietuvos skautijos labui vadovaudamas vienetui ar padėjai draugininkui, o gal dirbai Nacionaliniame lygmenyje ir jau esi sukaupęs dviejų metų patirtį? Tuomet galime teigti, kad esi vertas gauti aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį!

 

Kaip jį gauti apibrėžia LS vyresniškumo laipsnių nuostatai. 

Paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

  • yra LS narys ne trumpiau kaip 2 pastaruosius metus;
  • yra ne jaunesnis, kaip 20 metų;
  • eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar yra tunto, krašto / konferencijos vadijos, LS Pirmijos, Kontrolės komisijos narys ne trumpiau kaip 2 metus;
  • per pastaruosius 2 metus yra baigęs arba pravedęs I lygio LS draugininkų mokymus (arba kitus mokymus, pilnai atitinkančius I lygio draugininkų mokymų kompetencijas).

 

Skautininko (jūrų skautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

  • būdamas LS nariu, daugiau nei 4 metus turi paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį;
  • eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pareigas ar yra tunto, krašto / konferencijos vadijos, LS Pirmijos, Tarybos, Kontrolės komisijos narys ne trumpiau kaip 2 metus;
  • per paskutinius 4 metus yra baigęs arba pravedęs II lygio LS draugininkų mokymus (arba kitus mokymus, pilnai atitinkančius II lygio draugininkų kursų kompetencijas) ir bent 1-erius LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus.

 

Vyresniojo skautininko (jūrų vyresniojo skautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

  • turi skautininko (jūrų skautininko) laipsnį ne trumpiau nei 10 metų;
  • yra baigęs arba pravedęs Medinių kauliukų (Gilwell) kursus;
  • ne trumpiau kaip 2 metus eina arba ėjo LS Pirmijos skyriaus vedėjo, Tarybos nario, Etikos ar Kontrolės komisijos nario, Vyriausiojo skautininko pareigas.

 

Reikalingus (mokymų pažymėjimo kopiją, skautišką CV bei krašto vadijos protokolo išrašą) pilnos komplektacijos ir tvarkingus dokumentus iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. siųskite s. Akvilei Milkevičiūtei el. paštu a.milkeviciute@gmail.com. 

 

Iki rugpjūčio 11 d. reikalavimus atitinkantys kandidatai bus pakviesti dalyvauti posėdyje rugpjūčio 19 d. Vadovų sąskrydyje „VadovAUK“. Papildomas dokumentų pateikimas prieš posėdį neplanuojamas. 

Kilus neaiškumams rašykite sesei Akvilei a.milkeviciute@gmail.com

 

Kviečiame aktyviai siųsti savo kandidatūras laipsniams!

Lietuvos skautijos taryba.