Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-02-16

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS

Mieli broliai ir sesės, 1918 m. vasario 16 dieną grupė žmonių nulėmė Lietuvos Likimą pasirašydami Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Tačiau be nuoširdaus Tikėjimo Laisve, šis aktas turbūt būtų dingęs laiko tėkmėje...Tikėjimas ir Noras būti laisviems yra šį aktą įgyvendinantys veiksniai iki mūsų dienų. Sveikiname visus, šią gražią Laisvės dieną prisimenančius Praeitį bei tikinčius Ateitimi. Sveikiname visus brolius ir seseris, visus vadovus, visus skautų tėvus..visus mūsų draugus bei artimuosius su šia švente! Būti laisvu žmogumi savo Tėvynėje. Būti laisvu žmogumi savo Sąžinėje. Būti ir Budėti! Lietuvos skautijos Vyriausia skautininkė Gražina Kačergytė Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkas Mindaugas Mincė

Mieli broliai ir sesės,

1918 m. vasario 16 dieną grupė žmonių nulėmė Lietuvos Likimą pasirašydami Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Tačiau be nuoširdaus Tikėjimo Laisve, šis aktas turbūt būtų dingęs laiko tėkmėje...Tikėjimas ir Noras būti laisviems yra šį aktą įgyvendinantys veiksniai iki mūsų dienų.

Sveikiname visus, šią gražią Laisvės dieną prisimenančius Praeitį bei tikinčius Ateitimi. Sveikiname visus brolius ir seseris, visus vadovus, visus skautų tėvus..visus mūsų draugus bei artimuosius su šia švente!

Būti laisvu žmogumi savo Tėvynėje. Būti laisvu žmogumi savo Sąžinėje.

Būti ir Budėti!

Lietuvos skautijos Vyriausia skautininkė
Gražina Kačergytė

Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkas
Mindaugas Mincė