Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-03-17

LS plečia savo įtaką tarptautiniu lygmeniu

LS Tarybos narys Arūnas Kemežys pakviestas dalyvauti Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) Europos regiono politinės grupės darbe

2005 m. kovo 12-13 dienomis Kipre Lietuvos skautijos narys Arūnas Kemežys dalyvavo pirmajame WOSM Europos regiono politinės grupės darbiniame susitikime. Ši grupė atsakinga už politinį organizacijos atstovavimą įvairiose struktūrose Europos lygmenyje. Tai yra pagrindinė grupė, kuri yra išorės politikos formuotoja ir turi labai didelę reikšmę bei įtaką WOSM Europos regiono darbe. Politinę grupę sudaro trys Europos komiteto nariai, trys Europos biuro nariai ir šeši kviestiniai asmenys, atsižvelgiant į jų patirtį bei kompetenciją šioje srityje.

Pagrindinis Arūno darbas bus atstovauti WOSM Europos regionui Europos jaunimo forume ir prie jo veikiančiose struktūrose. Europos jaunimo forumas yra didžiausia Europos skėtinė organizacija, vienijanti nacionalines jaunimo tarybas ir didžiausias tarptautines jaunimo organizacijas, veikiančias Europoje.

Reikia pastebėti, kad Arūnas yra ne tik vienintelis lietuvis, bet ir pirmasis Rytų Europos valstybių atstovas, dalyvausiantis šios grupės darbe. Šioje grupėje taip pat dirbs skautai iš Liuksemburgo, Belgijos, Italijos, Airijos, Anglijos, Kipro, Slovėnijos, Kroatijos, Rumunijos, Serbijos ir Juodkalnijos.

Galime džiaugtis, kad Lietuvos skautija turi puikias galimybes toliau plėsti savo kelius europiniame bei pasauliniame lygmenyse. Arūno Kemežio darbas didina Lietuvos skautijos įsitraukimą į WOSM struktūras toliau sėkmingai siunčiant Lietuvoje užaugintus lyderius bei efektyviau atstovaujant savo organizacijos interesams WOSM'e.

LS URS