Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-10-31

Tarptautinis seminaras „Tikėti! Žaisti! Skautauti!“

Rugsėjo 24-28 dienomis Šiluvos Jono Pauliaus II namuose vyko tarptautinis LS dvasios vadų ir dvasinių asistentų seminaras, kurį vedė Vokietijos šv. Jurgio skautų organizacijos (DPSG) atstovai.

Seminaras vyko dviem etapais. Rugsėjo 24-26 d. buvo skirtos LS dvasios vadovams (dalyvavo Tauragės, Telšių, Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio skautų dvasios vadai), kurie susipažino su Vokietijos skautų padėtimi, jų veiklos modeliais, patyrė skautiško metodo privalumus.Rugsėjo 26-28 d. seminare dalyvavo LS dvasiniai asistentai, tuntininkai, draugininkai iš Telšių, Marijampolės, Panevėžio, Klaipėdos kraštų. Buvo dalinamasi asmenine patirtimi, mokomasi savyje atrasi dvasinių turtų ir sugebėti pasinaudoti Bažnyčios siūlomomis priemonėmis.Be įtemptos seminaro programos dalyviai galėjo susipažinti su Šiluva, jos šventovėmis, dalyvavo šv. Mišiose, vakarais linksmai ir turiningai leido laiką dalydamiesi savo asmeninėmis įžvalgomis.Visi dalyviai sutartinai sakė, kad tokių seminarų reikia dažniau ir reikia siekti, kad kuo daugiau dvasinių asistentų ir vadovų į juos atvyktų. Taip būtų stiprinamas tarpusavio ryšys, kuriami bendri projektai tarp draugovių, tuntų, kraštų. Ir vokiečiai ir lietuvaičiai išsiskyrė su mintimi, kad po metų vėl susitiks ir toliau dalinsis patirtimi, gilins žinias ir dirbs drauge. Norisi tikėti, kad tai taps kasmetiniu seminaru, kasmet pritraukiančiu vis daugiau dalyvių.