Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-11-22

Konferencija: viskas prasideda nuo manęs, būkim pilietiški!

[b]Organizatorius:[/b] Studentų skautų korporacija „Vytis“ ir Akademinė skaučių draugovė [b]Partneriai:[/b] Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga, Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija, Lietuvos jūrų skautija, Lietuvos skautija, Žemaitijos skautų organizacija, Lietuvos skaučių seserija.

Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos projektas
„Pažink skautus per pilietinį ir tautinį ugdymą“.


Data: 2008 m. lapkričio 30 d. (pradžia 10 val.)
Vieta: Karininkų Ramovė (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius)
Moderatorius fil. Aurimas Pautienius
Konferencijos globėjas atsargos gen. mjr. fil. Jonas Algirdas Kronkaitis
Kviečiamos visos skautiškos organizacijos, korporacijos bei vyresniųjų klasių moksleiviai.

I dalis. Pilietiškumas ir aktyvi gyvenimo pozicija
- Konferencijos globėjo atsargos gen. mjr. fil. Jono Algirdo Kronkaičio sveikinimo žodis
- Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademinės skaučių draugovės Vadijos pirmininkės
t.n. Simonos Klumbytės sveikinimo žodis


Pranešejai:
br. Astijus (laukiama patvirtinimo)
corp! RePublica atstovas
Gintaras Končius
fil. Vilius Bražėnas
„Sniego gniūžtė“


II dalis. Mes visi turim vieną tikslą!
Moderatorius fil. Jonas Mikaliūnas
Kiekviena skautiška organizacija save pristato:
- Trumpa istorija;
- Trumpas tarptautinės organizacijos pristatymas, kuriai kiekviena priklauso;
- Kaip įgyvendinami tikslai: tradiciniai renginiai;
- Kuo dar galime pasidžiaugti ir pasidalinti su kitais.

Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademinės skaučių draugovės
Vadijos pirmininkė t.n. Simona Klumbytė
www.akademikai.lt

Prašome registruotis
pas fil. Ramunę Matulevičiūtę: el. paštu ramunem@gmail.com arba telefonu: 8 670 17286.

*programa gali keistis