Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-01-25

Mano vadovas PATS PATS

[b] [i] „Nė vienas žmogus nedaro geresnio darbo kaip tas, kuris rūpinasi savo ir kitų žmonių vaikais“ R. Baden Powell'is [/i] [/b] Dainų konkurso "Gražių dainelių daug girdėjau" metu buvo apdovanoti patys pačiausi Lietuvos skautijos vadovai.

HIP VALIO patiems pačiausiems vadovams!

Viktorija Kvietkutė, "Šilutės" tuntas, "Žemynos" draugovė."Ji geriausia vadovė, kokią esu turėjęs, visada užjaučia ir išklauso, kai sunku, padeda kai reikia"

Vilma Balandienė, Vilkaviškio "Gražinos" draugovė"Aš nepažįstu atsakingesnio, rūpestingesnio, taip pat visus mylinčio ir skleidžiančio begalinę šilumą vadovo kaip Ji."

Rasa Dumčiūtė, Šiaulių kraštas bei Pirmija"Ji aktyvi pradedant savo draugove (Perkūno) ir baigiant LS pirmija. Jei ji gyventu prieškario Lietuvoje, seniai būtų gavusi kokį ordiną."

Edita Barsienė, Telšių kraštas"Ji labai myli mus, rūpinasi, kovoja už mus. Vadovė pusę savo laiko atiduoda mums. Neįsivaizduoju Telšių tunto skautų be Editos."

Laima Dagytė, "Kernavės" tuntas, Jorės vyr. skaučių
būrelis"Laima yra nuostabus žmogus - ji visada pilna ramybės, susikaupimo, rūpesčio ir kantrybės. Ji turi labai didelę širdį ir labai daug gerų minčių."

Adas Vyšniauskas, "Antano Saulaičio" sk. vyčių būrelis ir Vilkaviškio „Gražinos“ draugovė."Jį siūlau, nes pažįstu ne tik kaip šaunų brolį, bet ir kaip pavyzdingą skautą, kuris suspėja visur - aktyvus ne tik Marijampolės krašte ir Šiaulių krašte, bet ir skautatinklyje - dalyvauja beveik visuose mūsų renginiuose nepaisant oro ir atstumo."

Almė Jurevičienė ir Rėda Šakalytė

"Norėdamos visiems LS skautams priminti apie savo tėvelį, br. Feliksą Šakalį, jos jau dešimt metų aktyviai ir entuziastingai organizuoja skautiškos dainos konkursą „Gražių dainelių daug girdėjau“. Kasmet vyksta į atrankas kraštuose, pamoko ir pataria skautams. "

Onutė Šarakauskaitė, „Mildos“ vyr. skaučių būrelis."Sesė Onutė, nuo pat savo atėjimo į skautus (1988m.) aktyviai rūpinosi skautų dvasine programa, išleido du patarimų rinkinius „Skautiška vasara“ ir „Skautiška vasara II“. Buvo organizacijos vyriausia skautininke, Tarybos nare."

Benita Mincevičiūtė, "Mildos" vyr. skaučių būrelis."Ji ne tik pavyzdinga skautė, bet ir nuostabus, šiltas žmogus. Benita yra mylinti mama ir griežta mokytoja viename. "

Vida Tamkevičienė, "Šešupės" tuntas, jūrų skautai"Užauginusi gyvenimui pasirengusių ir žmogiškąsias vertybes branginančių jaunuolių kartą."

Filomenė Golavočienė, jūrų skautai"Be galo išradinga, dvasines vertybes ugdanti vadovė, kuri šiuo metu yra subūrusi nemažą būrį būsimų ir jau esančių bebriukų bei udryčių, skautų."

Vainius ir Mantas Pilkauskai, oro skautų konferencija"Tai nuostabus tikrų brolių (visom prasmėm) tandemas, kuriame vienas brolis papildo kitą. Jų entuziazmas, vilties nepraradimas, padrąsinimas, sunkus darbas surišo mus į vieną, tvirtą ir draugišką mazgą. "

Živilė Kubilienė, Vyr. skautininkė"Nes ji - tiesiog geriausia!"

----------
Lietuvos skautijos informacija