Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-04-03

PAREMKITE LIETUVOS SKAUTIJĄ !!!

Visus kviečiame paremti Lietuvos skautiją pervedant 2% nuo sumokamo gyventojų pajamų mokesčio.

Be jokios baimės ar dvejonių mes raginame Jus pasinaudoti šia galimybe, kadangi:

- Jūs galite paremti Lietuvos skautiją ir visiškai finansiškai dėl to nenukentėsite;
- Jūsų atlyginimas, senatvės pensija bei visos kitos turimos ir planuojamos pajamos lieka tokios pačios, t.y. niekas iš Jūsų „neatima” nė cento;
- Jūs turite galimybę patys nuspręsti, kam turi atitekti valstybės biudžeto lėšų dalis, t.y. leisti ne valstybės tarnautojams spręsti, ką remti ir taip manipuliuoti Jūsų sumokamais mokesčiais, bet patiems dalyvauti valstybės lėšų skirstyme;
- Jei neskirsite 2 procentų, Jūs vis tiek sumokėsite visus privalomus mokesčius, kuriuos, jau be Jūsų žinios, perskirstys valstybės tarnautojai įvairioms institucijoms.

Jums tereikia deklaracijoje įrašyti savo:

- Vardą
- Pavardę
- Asmens kodą
- Adresą
- Telefono numerį
- Elektroninio pašto adresą
- Deklaraciją atspausdinti
- Deklaracijos apačioje pasirašyti
- Ir užpildytą deklaraciją nusiųsti/nunešti į savo apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (savo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos adresą galite sužinoti www.vmi.lt ),
- Arba atsiųsti/atnešti deklaraciją į Lietuvos skautijos Nacionalinį biurą adresu: Trakų 18, Kaunas LT – 44236, arba į Vilniaus skautų centrą (A. Smetonos 8-1, Vilnius LT-01115).

Užpildykite deklaracijos formą visi, kas tik galite, ir dar pasiūlykite tai padaryti savo draugams, šeimos nariams ir šiaip pažįstamiems, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasinaudoti šia puikia galimybe paremti skautišką judėjimą Lietuvoje. Kiekvieno mūsų parama padės stiprinti Lietuvos skautiją ir prisidės prie sėkmingo jos gyvavimo ir augimo. Vėliau kiekvienas drąsiai galėsime pasakyti, kad asmeniškai prisidėjome prie šios organizacijos išlaikymo ir stiprinimo.

Išsamesnės informacijos galite teirautis:

LS Finansų skyrius
Mindaugas Smilgius
Tel. +370 61604816
finansai@skautai.lt

Iš anksto Jums dėkojame,

Lietuvos skautija