Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-04-19

LiJOT asamblėja

Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos (LiJOT) Asamblėjoje, vykusioje ši savaitgalį Druskininkuose, susirinkę jaunimo organizacijų atstovai išrinko delegatus į LiJOT Valdybą ir Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT).

4 nauji LiJOT Valdybos nariai:

Andrius Mikšta, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas"
Darius Skusevičius, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga
Paulius Saudargas, Lietuvos krikščionių demokratų sąjunga
Živilė Poteliūnaitė, Lietuvos skautija

6 nauji Valstybinės jaunimo reikalų tarybos (VJRT) nariai:

Laura Jankauskaitė-Jurevičienė, Lietuvos skautija
Linas Jonauskas, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
Mindaugas Kuliavas, Ateitininkų federacija
Mindaugas Sinkevičius, Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas"
Miroslavas Monkevicius, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Nerijus Šeža, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga

Nuoširdžiai sveikinam mūsų organizacijos narius.