Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-05-09

Skautų Pavasario šventė „Įmink pėdą 2005 "

Prisiminimai

Gegužės 7-osios rytas skautams nežadėjo nieko gero: pylė kaip iš kibiro. Bet „ar giedra, ar lietus - skautas niekad nepražus”. Nepaisydami piktų gamtos jėgų, iš visos Lietuvos į Prienus atvažiavo skautai. „Žiburio” gimnazijoje registravosi skautai iš Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Alytaus, Kybartų, Jurbarko, Marijampolės, Panevėžio. Mūsų buvo apie 800. Ir saulė mums padėjo, dangus išsigiedrijo.
Pavasario šventė - tradicinis visos Lietuvos skautų renginys, kasmet vykstantis vis kitame mieste. Jis skirtas pasaulio skautų globėjo šv. Jurgio dienai paminėti. Legenda sako, kad jis buvo karys ir savo žygių metu nugalėjo slibiną. Skautai šią legendą supranta kaip įprasmintą kovą su blogiu pasaulyje, o pirmiausia -su blogiu savyje. Šventės tikslas - gražiai ir linksmai bendrauti ir taip mokytis įveikti bet kokį blogį pasaulyje.
Visi skautai, gavę maišelį su bandele, tapo „piligrimais”. Pilgrimystė - tai kelionė, bet ne turistinis pasivaikščiojimas, tai tikėjimo kelionė į šventą vietą, viena iš seniausių tikėjimo išraiškos formų. Piligriminės kelionės visuomet buvo suprantamos kaip malonės laikas prašant Dievo malonės arba maldoje dėkojant už gautas dovanas ir malones.
Laisvės aikštėje skautai pakėlė veliavas, giedojo skautijos himną, išklausė mero Antano Gustaičio ir svečių sveikinimus. Skautijos dvasios vadas Vilius Viktoravičius palinkėjo grįžti gyviems, įveikti kelionės sunkumus, pamatyti Tėvynės grožį, kuris čia yra ypatingas.
„Piligrimai” su lazdomis ir maišeliais išėjo į kelionę, į Birštoną: vilkiukai ir skautai Žvėrinčiaus mišku, prityrę skautai - kitu Nemuno krantu. Kelionėje buvo daug netikėtumų, įdomybių ir sunkumų, kuriuos sugalvojo Marijampolės krašto skautai. Bandelė kelioneje pasidalinta su draugu buvo labai skani. „Piligrimų” kelionė baigėsi mišiomis Birštono bažnyčioje.
Bendras valgis po tokios dienos buvo skanus ir visus suvienijo, nors mūsų buvo apie 800, visi draugiškai pasisotino.
Šventė baigėsi uždarymo laužu prie Vytauto kalno. Laimingai pasiekusius kelionės tikslą, pavargusius, įveikusius daug išbandymų bei sunkumų, bet kartu patyrusius daug įspūdžių, įgijusius patirties įveikti ne tik „piligrimystės”, bet ir gyvenimo sunkumus mus pasveikino Birštono vicemeras Juozas Aleksandravičius.
Atsisveikindami skautai dėkojo už puikią šventę.
Dėkingi Birštono ir Prienų savivaldybėms, kepyklai „Gardėsis”,
„Žiburio” gimnazijai, specialiajai internatiniai mokyklai ir jos virėjai Kristinai Avižienei, kuri pagamino vaišes 800 skautų.

Sesė Lina