Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-05-11

Oro skautai vėl Lietuvoje!

Šį šeštadienį, gegužės 7 dieną, Prienuose per tradicinę skautų pavasario šventę įvyko Lietuvos skautijos tarybos posėdis, kurio metu buvo pristatyta idėja atkurti oro skautus Lietuvoje, bei pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija tarp Tautinio aviacijos sporto žaidynių komiteto ir Lietuvos skautijos.

Šios organizacijos bendromis jėgomis sieks populiarinti aviaciją ir skautavimą visuomenėje, skatins tikslingą jaunimo užimtumą. Pasitelkdami skautiškus principus ir Lietuvos aviacinį paveldą prisidės ugdant ištikimus savo Tėvynei piliečius, atsakingą ir kūrybingą jaunąją kartą.

Pirmasis tvirtas žingsnis atkuriant oro skautų judėjimą Lietuvoje buvo 2005 m. balandžio 30 dieną. Lietuvos aeroklube įvyko Antano Arbačiausko oro skautų draugovės steigimo iniciatyvinės grupės susirinkimas. Jame dalyvavo Tautinio aviacijos sporto žaidynių komiteto, Lietuvos skautijos, Lietuvos aviacijos veteranų sąjungos, Oreivystės centro ir Lietuvos aeroklubo atstovai.

Antanas Arbačiauskas buvo žymus avatorius, daug prisidėjęs populiarinant aviaciją Lietuvoje, vienas iš oro skautų judėjimo Lietuvoje atgaivinimo iniciatorių, kurio užuomazga buvo jau tarpukaryje, 1937-1939 metais Kaune.

Tikimės, kad Lietuvoje kaip ir kitose pasaulio šalyse oro skautai pritrauks aviacija besidomintį jaunimą siekti bendro tikslo – palikti šį pasaulį bent truputį gražesnį nei radome!

Norintys tapti oro skautais Vilniuje kreipkitės:
s.v. Vainius Pilkauskas
Mob. tel. +370 673 34790
El. paštas vainiuz@yahoo.com