Kas Naujo?

Skautų naujienos

2004-10-14

Projektas Euro(pu)pa

Ar tu tikras Europietis? O gal tik apsimeti? Užteks apsimetinėti. Viskas išaiškės Euro(pu)pos konkurse!

„Sėjau žirnius ir pupas, į juodąją žemelę ooo, para pa ram pa...“
Šios dainos žodžiai ir melodija pažįstama kiekvienam, kas yra buvęs skautiškoje stovykloje. Idėjos autoriai tikisi, kad „Euro(pu)pa 2004“ padės pažinti ne tik „skautiškų pupų“, bet ir Europos sąjungos pasaulį...


Projektas „Euro(pu)pa 2004“ skatins LS vaikus ir jaunimą domėtis Europos sąjungos istorija, dabartimi, ateitimi; suteiks žinių apie ES struktūrą, simbolius; kvies žmones, kuriems priklauso rytojaus Europa, diskutuoti apie Lietuvos vaidmenį ir vietą ES. Projekte dalyvaus 500 LS narių – 6-25 metų amžiaus vaikai ir jaunimas – iš visų organizacijos kraštų. „Euro(pu)pa 2004“ vyks trimis etapais:
1. LS programos skyrius paruoš rekomendacijas sueigų ciklui „Europos Sąjunga: viskas, ką turi žinoti“. LS vadovai, naudodamiesi šiomis rekomendacijomis, suorganizuos keturias sueigas – mokymus. Visi dalyviai gaus emblemą „Euro(pu)pa 2004“
2. Tuntuose įvyks dalyvių į nacionalinį konkursą atranka. Kievienas tuntas deleguos aštuonių žmonių komandą - 2 jaunesniuosius skautus, 2 skautus, 2 patyrusius skautus ir 2 vyresniuosius skautus (arba kandidatus į vyr. skautus).
3. Komandos iš visų kraštų susirinks į nacionalinį konkursą Vilniuje. Komandos varžysis dėl „Euro(pu)piečių komandos“ vardo.REKOMENDACIJOS:
1. Jei krašte veikia kelios mišrios draugovės, nepriklausančios tuntams, jos gali jungtis prie kurio nors iš tuntų ir kartu vykdyti atranką arba kreiptis į krašto seniūną, kuris koordinuos draugovės komandos atstovavimą krašto vardu.
2. Jei tuntas neturi vyr. skautų ar kandidatų į vyr. skautus, juos galima „skolintis“ iš kitų tuntų.

REGISTRACIJA:
Tuntai (ar draugovės, krašto vardu), norintys dalyvauti „Euro(pu)pos 2004“ projekte, turi išsirinkti žmogų, kuris koordinuos projektą jų vienete (juo gali būti ir tuntininkas) ir užsiregistruoti iki spalio 25 d. el. paštu kiauroskisenes@web.de arba tel. 8 611 46023 (asmuo kontaktams – Justina Vaitiekutė)

Registruojantis nurodyti:
1. tunto/draugovės pavadinimą; kraštą;
2. žmonių, sudarančių tuntą/draugovę skaičių;
3. tuntininko/draugininko koordinates;
4. projekto koordinatoriaus tunte koordinates.

Pasibaigus registracijai, išsiųsime emblemas ir rekomendacijas sueigoms rengti. Sėkmės!

p.s.
keletas europupiečiams naudingų nuorodų:
Europos panoramos - naujas TV projektas per LRT
Linksma e-viktorina apie europą