Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-05-24

Pirmoji Lietuvos skautijos vadovų – gilvelistų karta

Šį savaitgalį, gegužės 20-22 dienomis, Rumšiškėse įvyko baigiamoji pirmųjų Medinių kauliukų (Gilvelio) kursų Lietuvoje dalis.

Šį šeštadienį gegužės 21 dieną, Gilvelio ženklai buvo įteikti 5 Lietuvos skautijos vadovams, sėkmingai baigusiems pirmuosius Medinių kauliukų kursus Lietuvoje: Dianai Kanapkaitei (Alytaus kraštas), Ievai Leiputei(Vilniaus kraštas), Onutei Mincienei (Alytaus kraštas), Liudui Gikarui (Klaipėdos kraštas) bei Vygantui Kiulkiui (Vilniaus kraštas), pirmąją kursų dalį praėjusiam dar 1996 metais Danijoje.
Medinių kauliukų kursai tarptautiniame skautų judėjime yra vadinami Gilvelio kursais. Tai skautų įkūrėjo – lordo Baden Powell’io sukurti ir daugelyje šalių įgyvendinami kursai, skirti suaugusiems žmonėms, skautų vadovams, jau turintiems skautavimo ir vadovavimo patirties bei norintiems tobulėti ir pasisemti skautiškos dvasios. Pirmieji tokie kursai įvyko dar mūsų judėjimo pradžioje, 1919 metų rugsėjo mėnesį Gilvelio parke ir jiems vadovavo pats mūsų judėjimo įkurėjas lordas Baden Powell’is.Tai aukščiausio lygmens skautiškos patirties kursai suaugusiems žmonėms. Gilvelio kursai kiekvienoje šalyje skiriasi – tai priklauso nuo tos šalies tradicijų bei ypatumų, tačiau Gilvelio kursus baigę asmenys nešioja tuos pačius, vienodus visame pasaulyje Gilvelio ženklus – smėlio spalvos kaklaraištį, rudą (Skandinavijos šalyse – juodą) pintą kaklaraiščio movą ir medinius kauliukus.

Apie lietuviškus Gilvelio kursus, vykusius prieškario Lietuvoje, žinių yra labai mažai. Nuo pat skautų judėjimo atkūrimo Lietuvoje(1988m) tokių kursų nebuvo – vienintelis Gilvelio kaklaraištį nešiojęs a.a. vyr.skautininkas F. Šakalys šiuos kursus buvo baigęs Latvijoje.

Iki šio savaitgalio Lietuvos skautijoje buvo 4 gilvelistai, Gilvelio kursus pabaigę svečiose šalyse – tai Gražina Kačergytė ir Dainius Urbanavičius baigę Danijos Gilvelio mokyklą bei Eglė Andrejevaitė ir Arūnas Kemežys, baigę Airijos Gilvelio mokyklą.

2004 metų liepos 2 – 10 dienomis, Judrėnuose įvyko pirmųjų Medinių kauliukų kursų Lietuvoje pirmoji dalis, kurioje mūsų organizacijai buvo įteiktas ir vienas pagrindinų šių kursų simbolių antilopės Kudu ragas, kuris per visą šių kursų istoriją kviečia skautų vadovus į šiuos kursus.
Šiuos kursus įgyvendino Lietuvos gilvelistai bei kviestiniai Medinių kauliukų kursų vadovai Kerstin Thanell (Švedija) ir Kurt Jorgensen (Danija). Pirmojoje kursų dalyje dalyvavo 9 Lietuvos skautijos vadovai, kurie per šiuos metus turėjo atlikti individualias užduotis, kurios buvo pristatytos šį savaitgalį.

Linkime sėkmės naujiesiems gilvelistams nešant Gilvelio kursų laužo išmintį ir šilumą mūsų judėjimo nariams!

Lietuvos skautija