Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-05-24

Tikras pricas

2005 gegužės 13-15d. Lyja. Labai drėgna. Visa ketvirtadienį nesustojant lyja. Artėja penktadienis ir žygis „Tikras pricas“. Penktadienį traukinių stotyje susirinkome 7h. Dauguma jau sušlapę atėjo, nes lietus negailėjo mūsų. Labai nustebau kai pamačiau toki būrį Vilniaus krašto pricų. Viso jų buvo net 13 ir dar du kandidatai į skautus vyčius. Taip kad penktadienį, 13-ą dieną sėdome į traukinį ir patraukėme Lazdėnų pusėn. Išlipę Rykantuose pamatėme, kad oras taisosi, pradėjome eiti. Žygiavome su dainomis ir smagia nuotaika, maloniai šviečiant saulutei. Stovyklavietę (senąją Jurginių stovyklą) pasiekėme 10h vakaro. Viskas vyko sklandžiai: tempėme tentus, kirtome sausuolius, nešėme malkas ir ruošėmės vakarui. Smagiai pasedėję prie laužo užmigome apie 2h. Vadovai kėlėsi 6h ryto ir patraukė, dėliodami punktus, link santakos. Rytas buvo nuostabus: švietė saulele, čiulbėjo paukšteliai ir šiaip buvo labai gera nuotaika. Eidami per visokius pelkynus, brūzgynus, požeminę slaptavietė artėjome prie stovyklavietes kur mūsų jau lauke vadovai. Nors ir nenuėjome kaip suplanuota, bet viskas buvo nuostabu. Stovyklavietė pasiekėme apie 3h. Įsikūrę ir susitvarkę rikiuočių aikštėje pradėjome žaisti visokius komandinius žaidimus, pasidalinę į dvi komandas. Vėliau laukė trumpas pokalbis kuri vedė sesė Giedrė apie skautišką projektą. Iš esmės šiuo žygeliu ir buvo norėta patyrusius skautus labiau užvesti „ant“ projektinės veiklos. Vėliau kiekvienas vakarui turėjo sugalvoti po vaidinimą! Vadovai pateikė staigmeną ir taip pat surezgė vaidinimą. Atėjus vakarui tos pačios dvi komandos patraukė nežinios link. Visi ėjo susikibė už virvės ir užrištom akim. Jau mes su broliu Povilu pasistengėme, kad kelias būtų kuo painesnis. Prieš paliekant komandas vienas suvedėme jas vieną šalia kitos. Sekant buvo daug juoko ir smagybių, bet tebūnie tai lieka paslaptis. Grįžę radome miegančius brolį Martyną ir sese Giedrę, tad ir patys patraukėme miegučio. Vos prabudės išryto buvau nustebintas malonios viešnagės: mus aplankė broliai Vyčiai Kubilius ir Rukštelė! Apsitvarkę ir užvalgę pajudėjome namų link. Ačiū: 1. Už gerą ora. 2. Už pompą. 3. Už tai kad visi buvote nuostabūs. 4. Už aktyvų dalyvavimą. Patyrusi skautė Giedrė Kandidatai į sk. Vyčius Povilas ir Augis

2005 gegužės 13-15d.

Lyja. Labai drėgna. Visa ketvirtadienį nesustojant lyja. Artėja penktadienis ir žygis „Tikras pricas“.

Penktadienį traukinių stotyje susirinkome 7h. Dauguma jau sušlapę atėjo, nes lietus negailėjo mūsų. Labai nustebau kai pamačiau toki būrį Vilniaus krašto pricų. Viso jų buvo net 13 ir dar du kandidatai į skautus vyčius. Taip kad penktadienį, 13-ą dieną sėdome į traukinį ir patraukėme Lazdėnų pusėn. Išlipę Rykantuose pamatėme, kad oras taisosi, pradėjome eiti. Žygiavome su dainomis ir smagia nuotaika, maloniai šviečiant saulutei. Stovyklavietę (senąją Jurginių stovyklą) pasiekėme 10h vakaro. Viskas vyko sklandžiai: tempėme tentus, kirtome sausuolius, nešėme malkas ir ruošėmės vakarui. Smagiai pasedėję prie laužo užmigome apie 2h. Vadovai kėlėsi 6h ryto ir patraukė, dėliodami punktus, link santakos. Rytas buvo nuostabus: švietė saulele, čiulbėjo paukšteliai ir šiaip buvo labai gera nuotaika. Eidami per visokius pelkynus, brūzgynus, požeminę slaptavietė artėjome prie stovyklavietes kur mūsų jau lauke vadovai. Nors ir nenuėjome kaip suplanuota, bet viskas buvo nuostabu. Stovyklavietė pasiekėme apie 3h. Įsikūrę ir susitvarkę rikiuočių aikštėje pradėjome žaisti visokius komandinius žaidimus, pasidalinę į dvi komandas. Vėliau laukė trumpas pokalbis kuri vedė sesė Giedrė apie skautišką projektą. Iš esmės šiuo žygeliu ir buvo norėta patyrusius skautus labiau užvesti „ant“ projektinės veiklos.

Vėliau kiekvienas vakarui turėjo sugalvoti po vaidinimą! Vadovai pateikė staigmeną ir taip pat surezgė vaidinimą. Atėjus vakarui tos pačios dvi komandos patraukė nežinios link. Visi ėjo susikibė už virvės ir užrištom akim. Jau mes su broliu Povilu pasistengėme, kad kelias būtų kuo painesnis. Prieš paliekant komandas vienas suvedėme jas vieną šalia kitos. Sekant buvo daug juoko ir smagybių, bet tebūnie tai lieka paslaptis. Grįžę radome miegančius brolį Martyną ir sese Giedrę, tad ir patys patraukėme miegučio.

Vos prabudės išryto buvau nustebintas malonios viešnagės: mus aplankė broliai Vyčiai Kubilius ir Rukštelė! Apsitvarkę ir užvalgę pajudėjome namų link.

Ačiū:
1. Už gerą ora.
2. Už pompą.
3. Už tai kad visi buvote nuostabūs.
4. Už aktyvų dalyvavimą.

Patyrusi skautė Giedrė
Kandidatai į sk. Vyčius Povilas ir Augis