Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-06-14

Birželio 14 - Gedulo ir vilties diena

Mielos sesės ir broliai, Minėdami šią Gedulo ir Vilties dieną, prisiminkime Juos – mūsų tautos vyrus, moteris ir vaikus...mokytojus, kunigus, gydytojus, skautus.. 1940 m. birželio 14 dienos ankstų rytą pakeltus iš miego, susodintus į vagonus ir išvežtus į Sibirą... Laisvos lietuvių Tautos okupacija prasidėjo trėmimais, kuriuos iki mūsų dienų atsimena mūsų šeimos, apie tai dainuojamos dainos, parašytos knygos. Norėta atimti Laisvę... Tačiau niekas...niekada negalės atimti Laisvės, kurią žmogus nešiojasi savo širdyje – laisvės mylėti savo Tėvynę ir jos žmones, laisvės apsispręsti ir išreikšti savo nuomonę, laisvės savo gyvenimą grįsti savo vertybėmis... Budėkime! LS Taryba ir Pirmija

Mielos sesės ir broliai,

Minėdami šią Gedulo ir Vilties dieną, prisiminkime Juos – mūsų tautos vyrus, moteris ir vaikus...mokytojus, kunigus, gydytojus, skautus.. 1940 m. birželio 14 dienos ankstų rytą pakeltus iš miego, susodintus į vagonus ir išvežtus į Sibirą...

Laisvos lietuvių Tautos okupacija prasidėjo trėmimais, kuriuos iki mūsų dienų atsimena mūsų šeimos, apie tai dainuojamos dainos, parašytos knygos.

Norėta atimti Laisvę...

Tačiau niekas...niekada negalės atimti Laisvės, kurią žmogus nešiojasi savo širdyje – laisvės mylėti savo Tėvynę ir jos žmones, laisvės apsispręsti ir išreikšti savo nuomonę, laisvės savo gyvenimą grįsti savo vertybėmis...

Budėkime!

LS Taryba ir Pirmija