Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-06-22

Lietuvoje įvyko susitikimas su Europos skautų fondo direktoriumi

Šį savaitgalį Lietuvoje viešėjo Europos skautų fondo direktorius J.G. Rasmussen.

Kartu su juo susitikti su Lietuvos skautijos vadovybe atvyko Europos skautų fondo valdybos narys Juris Ulmanis iš Latvijos. Šio susitikimo, pradėto planuoti dar 2004-aisiais metais, tikslas – aptarti Lietuvos skautijos finansinio stabilumo galimybes, organizacijos augimą ir plėtrą, WOSM Europos regiono investicines galimybes į Lietuvos skautiją. Iš Lietuvos skautijos susitikime dalyvavo: Tarybos nariai A. Kemežys ir J. Buzaitytė – Kašalynienė, vyriausia skautininkė G. Kačergytė ir jos pavaduotoja Ž.Poteliūnaitė.
“Susitikimas pavyko puikiai. Fondo direktoriaus atvykimas į Lietuvą rodo didelį Europos regiono dėmesį ir Lietuvos skautijos pripažinimą. Lietuvos skautija turi gerą reputaciją ir yra laikoma jauna, aktyvia ir labai perspektyvia organizacija” – kalbėjo A. Kemežys.
“Galimybės investuoti į Lietuvos skautiją yra labai palankios. Susitikimu visi dalyviai liko labai patenkinti” – džiaugėsi G. Kačergytė.
Svečiai išvyko sužavėti Lietuva ir teigiamai įvertinę Lietuvos skautiją, o Lietuvos skautijos vadovai – suplanuotu ir sutartu bendru su Europos skautų fondu seminaru, įvyksiančiu 2006 – ųjų pradžioje.

Lietuvos skautija