Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-01-20

Žiemos stovykla „Nevėžio link 2010“

Gruodžio 27 ir 28 dienomis Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinėje mokykloje vyko tarprajoninė skautų žiemos stovykla „Nevėžio link 2010“.Stovykloje dalyvavo Panevėžio ir Kėdainių jaunesnieji skautai.Nors ir spaudė šaltukas, turėjome daug gražios veiklos: orientacinius žygius gamtoje, čiuožinėjimo nuo kalnų lenktynes, laužą miške, ekskursiją po Surviliškio miestelį.Turėjome dvasinę valandėlę Sulviliškio miestelio bažnyčioje.Džiugu, kad aktyviai padėjo ir palaikė mokyklos direktorė Lolita Klečkauskienė. Ji sužavėjo skautus savo geraširdiškumu, mokėjimu bendrauti ir ne tik moraliniu palaikymu, bet tiesiogine pagalba - suorganizavo maitinimą, transporto priemonę.
Kaip visada nenoriai skirstėmės namo, nes taip dar norėjosi pabūti ...

Krekenavos MykoloAntanaičio gimnazijos Aušrinės draugovės skautininkė Ilona Dauderienė