Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-07-12

MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ VASARA-2005

Šių metų Mariampolės krašto skautai stovyklavo prie Dusios ežero, Kryžiuose, Lazdijų rajone. Susirinko apie 300 skautų ir jų vadovų iš Kybartų, Prienų, Kazlų Rūdos, Marijampolės,Valavičių, Griškabudžio,Varėnos, Pilviškių, Lazdijų.Laikas stovykloje prabėgo labai greitai, o nuostabi ir nepakartojama Metelių regioninio parko gamta leido skautams pajusti Lietuvos grožį.Kryžiuose vyko svarbūs istoriniai įvykiai. Šiaurės karo metu 1700-1721 metais Lietuvos kariuomenė, vadovaujama etmono MykoloVyšniavieckio, čia įsirengė stovyklą, pastatė tris kryžius, altorių,pakabino Šv.Mergelės Marijos paveikslą ,bet staiga užpuolę švedai privertė lietuvius trauktis.Vietos gyventojai, aptikę kryžius ir paveikslą , pradėjo lankyti čią vietovę prašydami malonių. Palaipsniu Kryžiai tapo maldininkų lankoma stebuklinga vieta. 1816 metais čia pastatyta koplyčia, kurią nugriovė 1963 metais, bet 2000 metais ant kalnelio atstatyta didinga koplyčia. Atvykome lydimi tėvelių, kurie padėjo skautams įsikurti, o darbo buvo daug: pirmiausia reikėjo sugrėbti šieną, statyti palapines, įrengti virtuvę, pastatyti didžiąją palapinę, pastatyti stalus, suolus. Visi dirbo ir Prienų pastovyklė po kelių valandų buvo įrengta ir papuošta. Vyresnieji kūrė savo pastovyklę, jiems buvo sunku, kai kurie ateidavo pasiguosti, kad sunku, bet skautai visus sunkumus nugalėjo. Prasidejo skautiškas gyvenimas. Stovyklos atidarymo rikuotė, Šv. Mišios, laužas, kurį vedė mūsų sesės Giedrė, Joana, Martyna, Monika, Simona ir broliai Martynas, Ignas, Edgaras.Vakarine malda “Sutelk mus,viešpatie, būrin”, baigėsi pirmoji diena. Kitą dieną po bendros rikuotės visi stovyklautojai buvo suskirstyti į grupeles pagal amžių, pirmieji grupelių susitikimai buvo susipažinimas ir visas stovyklos darbas vyko šiom grupelem. Po pietų po stovyklą keliavo popiežius, pastovyklese jo laukė įvairių tautų skautai. O vyšnios ir kandidatai vadovaujami brolio Gedimino išėjo į didijį žygi, kuriame kandidatų laukė įvairūs išbandymai, o rytą stovyklą prižadino vyðnių daina. Dienos bėgo labai greitai visos buvo nepakartojamos, rytą religinės valandėlės, skautoramos, po pietų sportinės varžybos, mugė, aukcijonas, aukuro gaminimas, piligriminė kelionė, talentų vakaras, Metelių kapela, kelionė iš “Mekos į Mediną”. Visi žinojo, savo darbus.Svarbus ir atsakingas darbas pagaminti valgį. Vadovaujami mamų Daivos ir Vidos budėjo virtuvėje, kai kam teko pirmą kartą skusti bulves ir tepti sumuštinius, plauti indus. Skautiško gyvenimo patirtis stovykloje padeda vaikui tapti asmenybe, moko bendravimo meno, įveikti sunkumus, gyvenimas gamtoje užgrūdina, padeda tapti savarankišku. Ši stovykla bus ypač įsimintina sesėms Martynai, Monikai, Giedrei, Joanai ir brolui Ignui, jie tapo prityrusias skautais. Nepamirštama ji bus ir mažiems sesėms ir broliams, kurie pirmą kartą gyveno stovykloje ir pajuto skautišką dvasią, kurią galima rasti tik čia. Mūsų stovyklas jau keli metai remia Švietimo ir mokslo ministerija. Skautai dėkingi mamoms Daivai ir Vidai padėjusioms gaminti valgį. Sesë Lina

Šių metų Mariampolės krašto skautai stovyklavo prie Dusios ežero, Kryžiuose, Lazdijų rajone. Susirinko apie 300 skautų ir jų vadovų iš Kybartų, Prienų, Kazlų Rūdos, Marijampolės,Valavičių, Griškabudžio,Varėnos, Pilviškių, Lazdijų.Laikas stovykloje prabėgo labai greitai, o nuostabi ir nepakartojama
Metelių regioninio parko gamta leido skautams pajusti Lietuvos grožį.Kryžiuose vyko svarbūs istoriniai įvykiai. Šiaurės karo metu 1700-1721 metais Lietuvos kariuomenė, vadovaujama etmono MykoloVyšniavieckio, čia įsirengė stovyklą, pastatė tris kryžius, altorių,pakabino Šv.Mergelės Marijos paveikslą ,bet staiga užpuolę švedai privertė lietuvius trauktis.Vietos gyventojai, aptikę kryžius ir paveikslą , pradėjo lankyti čią vietovę prašydami malonių. Palaipsniu Kryžiai tapo maldininkų lankoma stebuklinga vieta. 1816 metais čia pastatyta koplyčia, kurią nugriovė 1963 metais, bet 2000 metais ant kalnelio atstatyta didinga koplyčia.
Atvykome lydimi tėvelių, kurie padėjo skautams įsikurti, o darbo buvo daug: pirmiausia reikėjo sugrėbti šieną, statyti palapines, įrengti virtuvę, pastatyti didžiąją palapinę, pastatyti stalus, suolus. Visi dirbo ir Prienų pastovyklė po kelių valandų buvo įrengta ir papuošta. Vyresnieji kūrė savo pastovyklę, jiems buvo sunku, kai kurie ateidavo pasiguosti, kad sunku, bet skautai visus sunkumus nugalėjo.
Prasidejo skautiškas gyvenimas. Stovyklos atidarymo rikuotė, Šv. Mišios, laužas, kurį vedė mūsų sesės Giedrė, Joana, Martyna, Monika, Simona ir broliai Martynas, Ignas, Edgaras.Vakarine malda “Sutelk mus,viešpatie, būrin”, baigėsi pirmoji diena. Kitą dieną po bendros rikuotės visi stovyklautojai buvo suskirstyti į grupeles pagal amžių, pirmieji grupelių susitikimai buvo susipažinimas ir visas stovyklos darbas vyko šiom grupelem. Po pietų po stovyklą keliavo popiežius, pastovyklese jo laukė įvairių tautų skautai. O vyšnios ir kandidatai vadovaujami brolio Gedimino išėjo į didijį žygi, kuriame kandidatų laukė įvairūs išbandymai, o rytą stovyklą prižadino vyðnių daina.
Dienos bėgo labai greitai visos buvo nepakartojamos, rytą religinės valandėlės, skautoramos, po pietų sportinės varžybos, mugė, aukcijonas, aukuro gaminimas, piligriminė kelionė, talentų vakaras, Metelių kapela, kelionė iš “Mekos į Mediną”.
Visi žinojo, savo darbus.Svarbus ir atsakingas darbas pagaminti
valgį. Vadovaujami mamų Daivos ir Vidos budėjo virtuvėje, kai kam teko pirmą kartą skusti bulves ir tepti sumuštinius, plauti indus. Skautiško gyvenimo patirtis stovykloje padeda vaikui tapti asmenybe, moko bendravimo meno, įveikti sunkumus, gyvenimas gamtoje užgrūdina, padeda tapti savarankišku. Ši stovykla bus ypač įsimintina sesėms Martynai, Monikai, Giedrei, Joanai ir brolui Ignui, jie tapo prityrusias skautais. Nepamirštama ji bus ir mažiems sesėms ir broliams, kurie pirmą kartą gyveno stovykloje ir pajuto skautišką dvasią, kurią galima rasti tik čia.
Mūsų stovyklas jau keli metai remia Švietimo ir mokslo ministerija.
Skautai dėkingi mamoms Daivai ir Vidai padėjusioms gaminti valgį.

Sesë Lina