Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-07-25

Įspūdžiai iš mokymų skyriaus rengto projekto "Learning by doing", Lenkija

Liepos 16 dieną iš Kauno pajudėjo autobusas su 20 skautukų iš 6 skirtingų LS kraðtų į Lenkiją, kur įvyko tarptautinė stovykla - bendradarbiavimo tinklų projektas, su nevyriausybine lenkų organizacija PTTK (lietuviškai - žygeivių klubas).

Išjudėjom visi su dainom, šypsenom veiduose. Kelionė buvo ilga ir varginanti ir pirmoji naktis jaunimo namuose atrodė tikras išganymas.
Pirmasis rytas Krokuvoje prasidėjo nesėkmėmis, nes apvogė mūsų autobusą, bet tai nesutrukdė tęsti mūsų projekto.
Jau pirmąją stovyklos dieną mes matėme daug gražių vaizdų, nes nuvykome į Zakopanės kalnus. Daugeliui iš dalyvių tai buvo pirmasis kartas matant kalnus... Įkopėme į 1243m aukščio kalną ir apsistojome ten trim dienom, jaukioje stovyklavietėje. Per tris dienas lenkam parodėm kas yra skautiškas kliūčių ruožas, pristatėm Lietuvą su nepakartojamais mūsų
tautiniais rūbais, šokiais, dainomis... Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo...
Kas turėjo jėgų ir noro kopė į 1554m Pilsko kalną, kur atsivėrė gražus vaizdas, esant palankiom oro sąlygom matosi Tatrai (Slovakijos kalnai).
Vakarus leisdavome prie laužo, nes turėjome net 6 gitaras, tad balsai aidėjo per visus Zakopanės kalnus. Po 3 dienų stovyklavimo išvažiavome ir pakeitėme stovyklos vietą,
atsidūrėme Zavojos mieste. 4 dienos praleistos ten prabėgo labai greitai. Apsilankėme Babija Guros nacionalinio parko gamtos muziejuje, kiti (ištvermingiausieji) tuo metu kopė į 1745m aukščio Babija Guros kalną, sudalyvavom pristatyme apie Lenkiją, išbandėm alpinizmo elementus.
Projekto tikslas buvo - tarptautinė daina. Sukūrėm 3 tarptautines dainas (nacionalinėje būstinėje mėnesio begyje bus paliktas CD su dainomis ir nuotraukomis).
Uždarymo vakarėlis tęsės visą naktį, nes šeštadienio ankstyvą rytą mes jau pajudėjome į Krokuvą, kur laukė mūsų autobusas. Pasivaikščioję po Krokuvą, nusiaubę scout shop'ą, papietavę, išjudėjome atgal į Lietuvą.
Po šio projekto daug kam liko visokių prisiminimų: turbųt į sumuštinius ir pudingus projekto dalyviai negalės pasižiūrėti dar gerą mėnesį, nes lenkai atrodo, kad kitokio maisto ir neturi.
Visiems širdyje liko kalnų stiprybė, galybė, aukštis, nepakartojamas vaizdas, slenkantys debesys, įveikti kilometrai ir tikrai VISI... ruošiasi pakartoti ir išbandyti save kopimu į kalnus.
Su lenkais liko geri ryšiai, kitą vasarą planuojami jaunimo mainai
Lietuvoje su ta pačia PTTK organizacija.

Lietuviai projekto vadovai įdėjo daug darbo paruošdami patyrusius skautus tarptautiniam projektui (daugeliui iš dalyvių tai buvo pirmasis tarptautinis projektas, kuris uždegė motyvaciją skautauti).

Iš visos širdies dėkoju pask. Donatui Kaminskui ir s. s. Vytautei
Ramonaitei, kurie buvo projekto vadovai ir mano dešnioji ranka. Be jų šis
projektas nebūtų įvykęs. Didžiuojuos mūsų visų atliktu darbu!

Karštos žinios ką tik grįžus iš Lenkijos...!!!

Gilvelistė Ieva Leiputė