Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-08-09

Lietuvos skautija Anglijoje

2005/07/29-08/10 Didžiojoje Britanijoje vyko Europos skautų stovykla „EuroJam 2005”. Į stovyklą susirinko daugiau kaip 10000 dalyvių iš įvairių Europos šalių. Be to, stovykla susilaukė dalyvių ir iš Viduržemio bei Azijos regionų. Ši stovykla yra vienas dižiausių ir populiariausių skautišku renginių visoje Europoje. Džiugu, kad į renginį vyko ir Lietuvos atstovai.

Liepos 27 dienos vakarą visa Lietuvos skautų komanda – Liutauras, Vaiva, Lina, Tomas, Vytautė, Rugilė, Onytė, Dovydas bei vadovė Loreta – išvyko į Didžiąją Britaniją, į „EuroJam” stovyklą, kur visų jau laukė anksčiau atvykusi Viktorija, stovyklos metu dirbusi gydytoja. Kelionės dienos buvo šiltos, saulėtos ir prabėgo neįtikėtinai greitai. Niekas net nepastebėjo, kaip persikėlė dideliu baltu keltu iš Kalė uosto Prancūzijoje ir laivo denyje išvydo melsvą anglišką rytą.
Tik pasiekus stovyklą, visa komanda buvo užregistruota ir išskirstyta – programos dalyviai iškeliavo į pastovyklę Alpių kalnų pavadinimu, o programos vykdytojai iš Lietuvos į Ženevos ežero pastovyklę, nes visa „EuroJam” stovykla padalinta į ežerų, upių bei kalnų gyvenvietes. Toks suskirstymas padėjo išvengti nesusipratimų ir palengvinti vadovų darbą.

Pirmasis renginys – stovyklos atidarymas. Atėję į milžinišką areną, priekyje visi išvydo įspūdingai išpuoštą sceną, virš didelių ir mažų plevėsuojančių vėliavų stovėjo didelis būrys skautų, susirinkusių iš 68 valstybių. Atidarymo koncertas prasidėjo gimnastų pasirodymu. „Mes, iškėlę Lietuvos vėliavą į plačiąsias Anglijos padanges, pašėlusiai linksminomės kartu su gausia skautų minia,” – prisimena Tomas.
Kitą dieną dalyviai pasinėrė į stovyklinius smagumus. Paaiškėjo, kad maistą, kurį pradžioje buvo numatyta gamintis patiems, dėl vietos trūkumo lietuviai ruošė kartu su Didžiosios Britanijos skautais. Tai dar vienas išbandymas komandai, nes juk nėra labai paprasta susikalbeti su vietiniu gyventoju, ypač jei jam vos 11 metų.

„Papusryčiavę visada traukdavome į programą. Pirmąją dieną tai buvo „EuroVille” – miestelis, kuriame galima išmokti įvairių šalių šokių, dainų, žaidimų, pasigaminti išradingų rankdarbių. Kai turėdavome laisvo laiko, rinkdavomės kitus užsiėmimus, kurių metu sužinojome ne tik masažo subtilybių, bet ir susipažimone su muzikos instrumentais, nagrinėjome pasaulio problemas,” – savo atsiminimus pasakoja vaikai.
Kitų dienų programa buvo ne mažiau užimta: vandens uzsiėminai „Splash”, kliučių ruožas „Gillwel” parke, gerasis skautiškas darbelis skambiu „Starburst” pavadinimu.
Stovykla padėjo ne tik geriau susipažinti su naujais žmonėmis iš visos Europos, bet ir įgyti naujų praktinių žinių tolesniam skautiškam gyvenmimui ir ateinančių metų renginiams.
Šilta skautiška atmosfera mums padėjo laisviau bendrauti, greičiau susirasti draugų, tobulinti anglų kalbą. „Mes džiaugiamės kiekviena diena, praleista čia, „EuroJam” stovykloje,” – džiūgauja Vytenė ir Dovydas.

Lietuvos skautija nuoširdžiai apgailestauja, kad dėl lėšų trūkumo ir nepalankių atsakymų iš įvairių fondų į šią stovyklą negalėjo važiuoti visi kviesti skautai.