Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-09-23

Lietuvos skautijos atstovai WOSM 37-ojoje pasaulinėje konferencijoje

Šių metų rugpjūčio 29 - rugsėjo 9 dienomis Lietuvos skautijos užsienio ryšių skyriaus vedėja Diana Kanapkaitė ir LS Tarybos pirmininkas Arūnas Kemežys dalyvavo 9-ajame Pasauliniame skautų jaunimo forume ir 37-ojoje pasaulinėje skautų konferencijoje Tunise.

Šių metų rugpjūčio 29 - rugsėjo 1 dienomis Lietuvos skautijos užsienio ryšių skyriaus vedėja Diana Kanapkaitė dalyvavo 9-ajame Pasauliniame skautų jaunimo forume Tunise. Šis forumas vyko prieš pat Pasaulio skautų konferenciją, kuri Tunise vyko rugsėjo 5 - 9 dienomis ir kurioje Lietuvos skautijai atstovavo LS Tarybos pirmininkas Arūnas Kemežys ir po Forumo pasilikusi Diana Kanapkaitė.

Pasauliniame skautų jaunimo forume dalyvavo 181 skautas iš 63 valstybių. Forumo dalyviai diskutavo trimis pagrindinėmis temomis:
-Iššūkiai jauniems žmonėms pasaulyje (čia buvo diskutuojama apie globalias problemas, Jungtinių tautų organizacijos Tūkstantmečio Vystymosi Tikslus (UN Millenium Development Goals) ir kaip skautų judėjimas gali prisidėti prie šių tikslų pasiekimo);
-Iššūkiai jauniems žmonėms jų asmeniniame gyvenime (dalyviai diskutavo, su kokiomis problemomis susiduria jauni žmonės šiuolaikinėje visuomenėje, kaip galima šias problemas spręsti);
-Iššūkiai skautiškoje veikloje (buvo pristatomi artėjančios Pasaulio skautų konferencijos tikslai, pagrindiniai diskusijų objektai, Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos (PSJO-WOSM (angl.)) strategija ir jos įgyvendinimas).

Forumo metu taip pat buvo išrinkti 6 Jaunimo Patarėjai (Youth Advisors), kurie kartu su kitais 6 Patarėjais, deleguotais nuo kiekvieno PSJO regiono, įsitrauks į darbo grupes, dalyvaus Pasaulinio skautų komiteto posėdžiuose, atstovaus jaunimo poreikius ir nuomonę.

37-oji Pasaulio skautų konferencijoje dalyvavo apie 1200 dalyvių iš 122 valstybių. Pasaulio skautų konferencija yra nacionalinių skautų organizacijų, tokių kaip Lietuvos skautija, vadovų suvažiavimas, sprendžiantis svarbiausius Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos klausimus.Konferencijos metu buvo išrinkti 6 nauji Pasaulinio skautų komiteto nariai. Jie savo pareigas eis šešerius metus. Kiti 6 nariai, išrinkti praėjusioje Pasaulio skautų konferencijoje Graikijoje, savo pareigas eis dar trejus metus iki kitos Konferencijos, vyksiančios Korėjoje 2008 metais. Naujuoju Komiteto pirmininku buvo išrinktas Herman C.S. Hui iš Honkongo.

Konferencijos delegatai taip pat balsavo už tai, kokioje šalyje vyks 2011 metų Pasaulio skautų jaunimo forumas ir Pasaulio skautų konferencija. Šią teisę iškovojo Brazilija. 2011 metų Pasaulio skautų stovykla (Jamboree) bus organizuojama visai netoli Lietuvos – Švedijoje.

Konferencijoje didelis dėmesys buvo skirtas pristatyti nacionalinių skautų organizacijų pasiekimams, įgyvendinant Pasaulio skautų Judėjimo organizacijos strategiją. LS URS vedėja Diana Kanapkaitė taip pat skaitė pranešimą konferencijoje tema „Lietuvos skautijos veikla, įtraukiant jaunus žmones į pilietinės visuomenės kūrimą Lietuvoje”.Daugiau apie Pasaulinio skautų judėjimo organizaciją galite rasti: www.scout.org (anglų kalba).
Galutinę Pasaulio skautų jaunimo forumo ataskaitą galite rasti: http://www.scout.org/wse/yf05docs.shtml (taip pat anglų kalba).
Galutinė Pasaulio skautų konferencijos ataskaita bus prieinama vėliau taip pat PSJO tinklalapyje.

LS Viešųjų ryšių skyrius