Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-10-04

LS kraštų dvasios vadų posėdis

Šių metų rugsėjo 29 d. Kaune į eilinį posėdį rinkosi Lietuvos skautijos kraštų dvasios vadai.

Posėdžio metu LS dvasios vadas Vilius Viktoravičius pristatė „Betliejaus šviesos“ akciją, buvo diskutuojama, kaip informuoti ir įtraukti skautiškus vienetus ir parapijas aktyviau dalyvauti akcijoje.
LS Tarybai patvirtinus Lietuvos skautijos dvasinio asistento nuostatus kraštų dvasios vadai ėmėsi iniciatyvos surengti seminarą dvasiniams asistentams, kuris planuojamas dar šių metų pabaigoje. Taip pat buvo parengta kandidatų į patyrusius skautus dvasinė programa.

Susitikime dalyvavo:
Kun. Virginijus Pabrinkis- Kauno kr. dvasios vadas
Kun. Arūnas Simonavičius- Alytaus kr. dvasios vadas
Kun. Vidmantas Striokas- Marijampolės kr. dvasios vadas
Kun. Ladislovas Saliūnas- Šiaulių kr. dvasios vadas
Kun. Algis Neverauskas- Panevėžio kr. dvasios vadas
Kun. Kęstutis Balčiūnas- Telšių kr. dvasios vadas
Kun. Vilius Viktoravičius- LS dvasios vadas
Benita Mincevičiūtė