Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-02-29

Vydūno laiškai skautams

Puiki knyga skautų vadovams ir skautams, ieškantiems minčių pamąstymams.

Jei paklausime, ką žinote apie Vilhelmą Storostą, turbūt gūžtelsite pečiais ir pagalvosite - o kas jis toks? Jei pasakyskime, kad jo slapyvardis - Vydūnas, atsikvėpsite.

Vydūnas – filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas, mąstytojas, kuris tiki, kad svariausioji jėga žmogaus gyvenime yra moralė, nuo kurios aukštumo priklauso žmonijos, tautos ir viso pasaulio laimingesnis gyvenimas.

Taurus Vydūno humanizmas labai artimas skautams, todėl nenuostabu, kad su jais labai artimai bendradarbiavo ir ypatingai suartėjo gyvenimo saulėlydyje, viename laiške skautams, jis rašė: „Sulaukęs šiandien Jūsų laišką su sveikinimais, linkėjimais ir atsiminimais, sakau tuojau širdingai atiu. Ir prašau Visagalio, kad būtų su Jumis ir stiprintų Jūsuose kilnų žmoniškumą, kad būtut kaip lietuviai ir kitiems pavyzdys, kurs ragina eiti tauresniu žmoniškumo taku.“

Lietuvos skautija dovanoja Jums naujai išleistą knygą „Vydūno laiškai skautams“, kurioje rasite dvylikos laiškų – straipsnių rinkinį. Kad kiekvienas norintis galėtų ją pavartyti ir knyga nepasimestų, ją visada galėsite rasti virtualioje erdvėje:

 

Vydūno laiškai skautams

Nelengva skaityti Vydūno raštus, bet sunkiai suprantamos mintys stipriai traukia skaitytoją. Tiek vadovai, tiek skautai čia ras puikių minčių pamastymui. Tegul Vydūnas pasklinda kuo plačiau.

 

JPS informacija