Ką veikti?

Renginiai

Nuotrauka: Rytis Rakauskas

date_range 2023-05-28 12:00 - 2023-06-02 09:34

Privalomieji Lietuvos skautijos mokymai #3

Organizuojami pakartotiniai LS privalomieji higienos, pirmos pagalbos ir turizmo renginių organizavimo mokymai

location_on Nuotoliniu būdu

Sudalyvauk Lietuvos skautijos privalomuosiuose mokymuose, gauk pažymėjimą ir vykdyk veiklas su jaunesniais broliais ir sesėmis (šių mokymų pažymėjimų reikia vykstant į Jubiliejinę stovyklą, jei stovyklos metu dirbsite su vaikais/būsite lydintis vadovas).

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiekvienas vadovas, dirbantis vasaros stovykoje, lydintis nepilnamečius žygiuose ar kituose renginiuose, privalo turėti šiuos pažymėjimus: pirmosios medicinos pagalbos, higienos reikalavimų renginiuose, turizmo renginių organizavimo.

Raginame visus kažkada baigusius šiuos mokymus pasitikrinti pažymėjimų galiojimą: turizmo ir higienos pažymėjimai yra neriboto galiojimo, pirmos pagalbos - galioja 5 m. Po 2016 m. lapkričio 1 dienos išklausiusiems pirmos pagalbos kursą vairuotojams ir gavusiems pažymėjimą dalyvauti pirmos pagalbos mokymuose nereikia.

 
KADA? Gegužės 28 d.
 
KUR? Nuotoliu.
 
 
KAINA - 35 eur: turizmo renginių organizavimas - 15; pirmoji pagalba - 8; higiena (HB ir H1) - 12.
Jei dalyvis nėra susimokėjęs LS nario dar + 5 eurai.
 
Mokėjimo sąskaita: LT197044090101992975 (SEB bankas)
Mokėjimo paskirtyje nurodykite dalyvio vardą ir pavardę.
 
Registracija vyksta iki gegužės 21 d.
 
Jei turite klausimų, visada galite kreiptis mokymai@skautai.lt
 
-- 

Apie mokymus:

Pirmoji medicinos pagalba. Paprasčiausi tikslingi veiksmai ir būdai, kuriais, naudojant turimas medicinos ir kitokias priemones bei medžiagas, išsaugojama nukentėjusio ar staiga susirgusio žmogaus gyvybė, sustabdomi sveikatai žalingi veiksmai. Šiuose mokymuose prisiminsite (ar išmoksite) pagrindines pirmosios pagalbos teikimo ABC.

Bus išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, atestuotas pagal Privalomojo sveikatos įgūdžių mokymo programą.

Higienos reikalavimai renginiuose. Higiena - medicinos mokslo šaka, tirianti žmogaus organizmo ir aplinkos veiksnių tarpusavio sąveika, nurodanti būdus bei priemones ligoms (šiuose mokymuose – infekcinėms)  išvengti, optimalioms sąlygoms normaliai žmogaus veiklai sudaryti, darbingam amžiui pailginti. Tikslas - apsaugoti žmones nuo ligų ir pažeidimų, šalinti žmonių sveikatai kenksmingus aplinkos fizinius ir socialinius veiksnius, sudaryti sąlygas normaliam žmonių  fiziniam, protiniam ir psichiniam vystymuisi. Šiuose mokymuose sužinosite pagrindinius LR valstybės teisinius higienos reikalavimus skautų organizuojamiems renginiams.

Bus išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, atestuotas pagal Privalomojo higienos  mokymo programą.

Turizmo renginių organizavimas. Saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių –žygių, ekskursijų, stovyklų vadovus, vaikų vasaros poilsio organizatorius.

Dalyviai bus supažindinti su naujausiais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais vaikų renginius, stovyklų organizavimą, padės išmokti rengti įstaigos vidaus dokumentus. Taip pat supažindins su galimais rizikos faktoriais, su saugaus maudymosi taisyklėmis, elgesio gamtoje taisyklėmis, aplinkosaugos reikalavimais. Seminaro dalyviais išmoks instruktuoti vaikus, nustatyti nelaimingus atsitikimus, apskaityti ir registruoti.

Bus išduoti vaikų turizmo renginio vadovo pažymėjimai.