Ką veikti?

Renginiai

Pagrindinis stovyklos tikslas - siekti ugdyti vaikų ir jaunimo (dalyvių) pilietinį sąmoningumą ir socialines kompetencijas.

Tikslo siekiama per renginio programoje numatytus ugdymo tikslus ir pagrindinius uždavinius:
­ Lietuvos pažinimo tikslus (istorijos, geografijos žinių, vietovės tyrinėjimo ir tvarkymo užsiėmimus, pristatymus, diskusijas ir kt. metodus);
­ Dvasinį ugdymą (ekumenizmo pavyzdžiu, diskusijas, praktinius pavyzdžius ir kt. metodus);
­ Asmenybinio sąmoningumo ugdymą (per savirefleksijos, grupės proceso pažinimo, komandinio darbo užsiėmimus ir kt. metodus);
­ Dalyvavimo ir atstovavimo įgūdžių ugdymą (rinkimų simuliacijas, atstovavimo praktiką, jaunimo į(si)traukimą į sprendimų priėmimą organizuojant ir vykdant stovyklą ir kt. metodus);
­ Savanorystės pavyzdžio propagavimą (savanorių, organizuojančių renginį, palaikymą, skatinimą, mokymą ir kt. metodus);
­ Ekologiškumo įgūdžių formavimą (per praktinį šiukšlių rūšiavimo ir pritaikymo, alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo ir kt. pavyzdžius, praktinius užsiėmimus, paskaitas ir kt. metodus);
­ Socialinių kompetencijų - gyvenimiškų įgūdžių formavimą (savarankiškumo, specialybių kaimelio ir kt. praktikas);
­ Vertybinį ugdymą (atsakomybės, iniciatyvumo, sąžiningumo ir kt. vertybių ugdymo užsiėmimus, diskusijas, praktinį pavyzdį, aptarimus ir kt. metodus).


Stovyklą remia TAPK2 projektas.


Vieta:

Kriemala, Kauno raj.


Pilna stovyklos kaina:

107,12 eur.


Stovyklos kaina vaikams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir mokosi lietuvių mokomąją kalba, ne lietuvių mokomąja kalba ir išeivijos vaikams:

101,76 eur.


Stovyklos kaina vaikams, kuriems yra patvrtintas neįgalumas, gyvenantiems pabėgėlių šeimoje, gyvenantiems šeimoje, gaunančioje finansinę socialinę paramą ar socialinę pašalpą:

32,16 eur.


Stovyklos data:

Liepos 31-rugpjūčio 7d. 

Stovyklos programa.

TAPK_Logo_SukisŠMSM_logotipas_rastrinis_horiz_LT