Įgūdžiai ir jų lygmenys

Nuo žygių sakalo iki vėjo nešamos žuvėdros - įsikūniję į laukinius gyvūnus skautuose mes mokomės įvairiausių įgūdžių paverčiančių gamtoje.

Gilindamas įgūdį, skautas siekia vis kito lygmens – jų iš viso yra aštuoni kiekvienam įgūdžiui. Lygmuo siejamas ne su amžiumi, o su kompetencija. Tad parodyk, jog reikalingus gebėjimus ir kilk į aukštesnį įgūdžio lygmenį.

Kaip gilinti įgūdžius

expand_more

Gilinant įgūdžius siekiama, kad būtų daugiau praktinio bandymo, o teorinio pasakojimo – tik tiek, kiek būtina prieš pradedant praktiką. Siekiama kuo daugiau praktikos įgyvendinti gamtoje.

Skautams įgūdį gilinti padeda kitas skautas arba ne skautas, kuri(s) tą įgūdį išmano ne mažiau nei dviem lygmenimis aukštesniu lygmeniu.

Įgūdžiai gali būti gilinami įvairiomis formomis, pavyzdžiui:

  • Per atskiras sueigas tik įgūdžiui.
  • Per žygius, stovyklas, kitus renginius.
  • Kartu su veiklomis bendruomenėje.
  • Per skauto asmeniškai skirtą laiką.

Kartu įgūdį gilinti gali įvairaus amžiaus skautai. Galima iškart gilinti kelis artimus įgūdžius. Išbandyk šias nuorodas, kurios padės suprasti, kaip siejasi skirtingi įgudžiai ir pasisemk idėjų!

Kaip įsivertinti lygmenį

expand_more

Kokį įgūdžio lygmenį skautas yra pasiekęs, yra įvardijama vadovaujantis trijų sutarimų gaire:

  • Pats skautas mano, kad pasiekė lygmenį ir gali tai pademonstruoti.
  • Skauto vienetas pritaria, kad lygis jau pasiektas.
  • Skauto vadovas (ar kitas, kaip įgūdžio ekspertas, pakviestas vadovas) pritaria, kad lygis jau pasiektas.

SVARBU! Egzaminai ir atsiskaitymai yra nuobodu tiek skautams, tiek vadovui. Galbūt skauto gebėjimais galima įsitikinti per veiklą, pasirenkant įvairius iššūkius, juos įvykdant ir įsivertinant reflektuojant? Svarbiausia, kad skautas gebėtų pateikti realų pavyzdį, jog įgijo ir pritaikė įgūdžiui reikalingas žinias ir gebėjimus!

Kaip spalvinti emblemą

expand_more

Pasiekus įgūdžio lygmenį skautas pasiryškina tam tikras emblemos dalis tekstiliniu markeriu (būtina rinktis spalvas dengiantį, tamsiems audiniams žymėti tinkamą markerį):

  • Žingsnis 1 Pagal lygmenų žymėjimo pavyzdžius pasirinkite markerio spalvą ir nuspalvinkite atitinkamą emblemos dalį.
  • Žingsnis 2 Užfiksuokite spalvą: apvertę uniformą, lyginkite emblemą iš kitos pusės kelias minutes karštu lygintuvu arba, pavyzdžiui, saugiai lauže įkaitintu metalo gabaliuku.

Susikurkite įgūdžių vertinimo ritualą! Galbūt sutarsite konkrečias progas, kuomet visas vienetas demonstruoja savo įgytas žinias? Arba galbūt emblemos spalvinimas taps tradicija vienete perduodama iš kartos į kartą? Tai puiki proga stiprinti komandinę dvasią!

Daugiau informacijos apie tai kaip spalvinti emblemą yra uniformos nuostatuose