Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-06-18

“Ne(s) svarbu” knygutė vadovams – jau internete!

Dalijamės svarbia knygute: metodine priemone “Ne(s) svarbu”, padėsiančia mums visiems kurti saugią skautavimo aplinką kiekvienam skautui.

Brangūs vadovai,

Dalijamės svarbia knygute: metodine priemone “Ne(s) svarbu”, padėsiančia mums visiems kurti saugią skautavimo aplinką kiekvienam skautui. Šios knygutės spausdintą versiją kiekvienas gavote arba dar turėsite progą gauti nacionaliniuose renginiuose, o dabar ji jau prieinama visiems ir internete.

Knygutėje – kiekvienam vadovui žinotina informacija ir praktiški patarimai apie tai, kas yra ugdymas skatinant, ką reikėtų žinoti apie komunikaciją nelaimingo atsitikimo atveju, kaip atpažinti ir reaguoti į patyčias bei smurtą ir dar daugiau kitų svarbių temų.

Knygutės pabaigoje taip pat rasite renginių dokumentų pavyzdžius, kurių .doc versijas galite parsisiųsti iš čia:  Norėtume atkreipti dėmesį, kad tai yra tik pavyzdžiai. Jais siūlome naudotis, rengiant dokumentus stovykloms ir kitiems renginiams. Pavyzdžiuose pateikiamas dokumente galimų aptarti temų sąrašas (pvz. nuostatuose rekomenduojama aprašyti stovyklos tikslą, stovyklavimo sąlygas ir kt.) su vienu iš galimų aprašymo variantu (tačiau tai nėra stovyklų organizavimo rekomendacijos). Pritaikant šias formas savo renginiams, reikia papildyti dokumentus Jums svarbia informacija ir pašalinti neaktualią. Taigi, pavyzdžiui, jei Jūsų stovykloje stovyklaujama ne amžiaus grupėmis, o draugovėmis, stovyklos nuostatuose bei tėvų leidimo priede reikėtų taip ir parašyti. Kitas pavyzdys: jei registruojantis mokestis mokamas draugininkui – vėlgi, nuostatuose pasikoreguokite atitinkamą punktą. Stovyklos saugos ir sveikatos instrukcija taip pat ruošiama, atsižvelgiant į konkrečios stovyklavietės, numatytos programos ypatumus – tikimės, kad pateikti punktų pavyzdžiai bus Jums naudingi, tačiau jų, be jokios abejonės, gali būti ir daugiau.

SVARBU ŽINOTI: pasikeitė rekomenduojama tėvų leidimo dalyvauti skautiškoje stovykloje forma. Praplėsta stovyklos medikui žinotinos informacijos skiltis, taip pat prašoma nurodyti, ar sutinkama dėl fotografavimo ir filmavimo. Tėvų leidimo priede (antrajame lape) rekomenduojama glaustai aprašyti svarbiausias stovyklavimo sąlygas, su kuriomis svarbu susipažinti stovyklautojų tėvams. Knygutėje pateikiamas tik tokio aprašo pavyzdys, ką galima būtų paminėti – aprašą reikėtų koreguoti pagal savo stovyklą.

Visais stovyklos dokumentų rengimo, taip pat kitais su “Ne(s) svarbu” temomis susijusiais klausimais galite kreiptis patarimo el. paštu sfh.lithuania@gmail.com.

 

Ne(s) Svarbu - Metodinė Priemonė Vadovams by Lietuvos_skautija

Budėkime!

Jūsų,

“Ne(s) svarbu” (Safe from Harm!) komanda

Rašykite: sfh.lithuania@gmail.com

  

Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos programos DAPHNE III lėšomis.