Parama

Prisidėk

Lietuvos skautija – nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savanoriška veikla paremta organizacija. Tam, kad skautija gyvuotų ir toliau, mums labai svarbi jūsų parama. Prisidėkite prie skautiško judėjimo Lietuvoje – padėkime jaunajai kartai užaugti stipriais, sąmoningais ir atsakingais piliečiais drauge!

Lietuvos skautija – didžiausia Lietuvoje jaunimo organizacija, jungianti per 3500 narių. Mes kiekvieną dieną siekiame ugdyti jaunus žmones visaverčiais ir aktyviais visuomenės nariais. Tai - tikra pilietiškumo bei gyvenimo mokykla!

Jūsų skirti 2% bus skiriami LS 2020 m. akcijos "Nuspalvink Lietuvą" įgyvendinimui, kurios pagrindiniai tikslai įtraukiant bendruomenę - nuspalvinti namus, kuriuose gyvena senoliai, taip skatinant mažinti kartų atskirtį ir gerinti jaunimo įvaizdį, skatinti jaunimą būti aktyviu bendruomenės nariu, jautriu ir atsakančiu į kitų žmonių sunkumus, taip pat domėtis savo istorija, pažinti ją kitaip. Ši akcija suteikia jaunam žmogui unikalią galimybę tiesiogiai prisiliesti ir pažinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo istorijas.

  • 2019 m. 2% galite skirti tokia tvarka:
  • 1. prisijunkite prie Jūsų elektroninės bankininkystės tiesiogiai per banką, arba per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę;
  • 2. pasirinkti e-deklaravimą arba el. VMI paslaugos, tuomet Jus iš karto nukreips į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kurioje jau būsite registruotas (duomenys imami iš banko);
  • 3. Kairėje pusėje pasirinkite skiltį "Pildyti formą";
  • 4. Iš dažniausiai pildomų formų pasirinkite "Prašymas skirti paramą";
  • 5. Sąraše bus viena forma FR0512 v.4 (prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms);
  • 6. Ją užpildykite ir pateikite.
  • E5 laukelis (Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio) – galite iš karto skirti 2 % nuo pajamų mokesčio iki 2020 m.
  • Įmonės kodas: 191907421
  • Formos pildymo pavyzdys

Lietuvos skautijos vienetų rekvizitai

expand_more